Mor Sertifika Programı - 2009
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Mor Sertifika Programı - 2009 Mor Sertifika Programı - 2009 Mor Sertifika Programı - 2009

Birleşmiş Milletler “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Ortak Programı (BMOP) bünyesinde, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Mor Sertifika Programı’nın üçüncüsü 30 Haziran - 4 Temmuz 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. BMOP kapsamındaki altı ilden (İzmir, Kars, Nevşehir, Trabzon, Van ve Şanlıurfa) 69 lise öğretmeninin katılımıyla Sabancı Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen programda; eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının insan hakları gibi konular üzerinde durulmuştur.
 

Ankara, Harran, İstanbul Teknik, Kocaeli, Koç, Maltepe ve Sabancı Üniversitelerinden, alanlarında uzman öğretim görevlilerinin birikimlerini paylaştığı toplantılarda Mor Çatı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KAMER), Eğitim Reformları Girişimi (ERG), Bağımsız İletişim Ağı (BİANET), Amargi, Filmmor Kadın Kooperatifi gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarından temsilcilerin de katılımıyla toplumsal cinsiyet, kadın hakları, ders kitaplarında ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve medyada cinsiyetçilik gibi konular tartışılmıştır. Atölye çalışmalarına bu yıl daha fazla ağırlık verilen program boyunca, gündüz oturumlarının yanı sıra; film gösterimleri, okuma tiyatrosu ve meslektaş buluşması gibi akşam etkinlikleri de düzenlenmiştir. 3. Mor Sertifika Programı’nı başarı ile tamamlayan 69 lise öğretmenine Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mor Sertifika’ları, Sabancı Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Zerrin Koyunsağan’ın da katıldığı törenle verilmiştir.
 

BMOP kapsamında projelerin yürütüldüğü 6 pilot ilde yapılan çağrıya toplam 248 başvurudan, 69'u Sabancı Üniversitesi Proje Grubu tarafından yapılan değerlendirmeyle Mor Sertifika Eğitim Programı’na katılmaya hak kazanmıştır. 3. Mor Sertifika Programı’nda yer alan konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:
 

 • Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm
 • Teoriden Pratiğe: Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Uygulama Atölyesi
 • Şiddeti Konuşalım: Şiddet, Cinsel Şiddet ve Şiddetin Ruh Sağlığına Etkisi Atölyesi
 • Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet ve Taciz
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuk
 • Cinsel Taciz Atölyesi
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuk
 • Matematik, Doğa Bilimleri ve Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat
 • Feminist Tarih Yazımı
 • Sağlıkta ve Hastalıkta Kadın Olmak: Tıp Alanındaki Cinsiyetçi Bakış Açısı
 • Toplumsal Cinsiyet Açısından Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar
 • Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, MEB Faaliyetlerinin Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Açısından Değerlendirilmesi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Siyasetteki Yeri
 • Toplumsal Cinsiyet ve Medya
 • Kadınların Bilgiyle İlişkisi
   

Lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet konusunda bilgi düzeyi ve farkındalıklarını artırmayı hedefleyen Mor Sertifika Programı’nda katılımcılar, kendi illerinde uygulayabilecekleri proje önerilerini ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı açısından atılabilecek somut adımları da tartışma fırsatı bulmuştur.
 

Mor Sertifika Programı Etkinlikleri (Mart - Ağustos 2009)

Tarih Faaliyet
9 Mart 2009 "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel "Kadının İnsan Hakları Sunumu"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 Mart 2009 tarihinde Eyüp Haydar Akçelik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi’nde kadının insan haklarına yönelik sunum gerçekleştirilmiştir. Mor Sertifika Program Koordinatörü Ayşe Yüksel tarafından yapılan sunumda Türkiye’de kadın ve kız çocuklarının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları üzerinde durulmuştur. Yüksel konuşmasında, kadının toplusal katılımı, Ortak Program ve Yerel Eşitlik Eylem Planları’nın önemini vurgulamıştır.
9 Nisan - 12 Mayıs 2009 4 Pilot İlde Toplantılar "Toplumsal Cinsiyete Giriş" Atölye Çalışmaları
9 Nisan - 12 Mayıs 2009 tarihleri arasında 4 BMOP ilinde lise öğretmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyete Giriş” konulu atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Van, Trabzon, Şanlıurfa ve Nevşehir’de gerçekleştirilen atölye çalışmalarında toplumsal cinsiyet bilinci oluşturmayı amaçlayan oyunlara, eleştirel bakış açısıyla metin ve fotoğraflarda cinsiyet analizi gibi etkinliklere da yer verilmiştir. Bazı illerde ayrıca Mor Sertifika Programı katılımcısı öğretmenlerle koordinasyon toplantıları da organize edilmiştir. Toplantılara toplam 177 lise öğretmeni (106 erkek, 71 kadın) katılmıştır.
19 Nisan 2009 "Eğitim Alanında En İyi Örnekler Konferansı"nda Atölye Çalışması
Eğitim Reformu Girişimi tarafından her yıl düzenlenen eğitim alanındaki yenilikçi yöntemlere ilişkin konferans 19 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak alternatif öğretim modelleri üzerine durulan konferansta, Sabancı Üniversitesi’nden Deniz Tarba Ceylan, Ayşe Yüksel, Tarih Vakfı’ndan Sevim Çiçek ve Gamze Sarışen tarafından ders kitaplarında toplumsal cinsiyet sunumu konulu atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışması, Ankara Üniversitesi’nden Mine Tan, Talim Terbiye Kurulu, UNICEF Temsilcileri ile lise öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
30 Haziran - 4 Temmuz 2009 3. Mor Sertifika Programı
Sabancı Üniversitesi’nin Birleşmiş Milletler “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Ortak Programı kapsamında yürüttüğü Mor Sertifika Programı’nın üçüncüsü 30 Haziran - 4 Temmuz 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. BMOP kapsamındaki altı ilden (İzmir, Kars, Nevşehir, Trabzon, Van ve Şanlıurfa) 69 lise öğretmeninin katılımıyla Sabancı Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen programda; eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının insan hakları gibi konular üzerinde durulmuştur. Program ile 2007’den bu yana toplam 153 lise öğretmeni Mor Sertifika almaya hak kazanmıştır.
16 Temmuz 2009 “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Sunumu” Atölye Çalışması
Ulusal Eğitim Kurulu’nun düzenlediği “Ders Kitaplarında Cinsiyet Eşitliği” konulu atölye çalışması 16 Temmuz 2009’da gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasına Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve bazı STK temsilcileri ile akademisyenler katılmıştır. Toplantıda Sabancı Üniversitesi’nden Deniz Tarba Ceylan ve Ayşe Yüksel, “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Sunumu ve Ayrımcılığı” konulu yarım günlük bir atölye çalışması gerçekleştirmiştir.
14 Ağustos 2009 “Ders kitaplarında Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Atölye Çalışması
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hizmet İçi Departmanı ve Ulusal Eğitim Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri” 14 Ağustos 2009 tarihinde Düzce’de Akçakoca Öğretmenevi’nde yapılmıştır. Seminerlere, Türkiye genelinde seçilen 95 öğretmen katılmıştır. 5 gün süren seminerlerde Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe Yüksel ve Tarih Vakfı’ndan Gamze Sarışen, “Ders kitaplarında Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu 1 günlük atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası