Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) 2014 Aktiviteleri
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) 2014 Aktiviteleri

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında UN Women tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Programı”, yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model çerçevesinde çalışarak, yerel hizmet sunumlarını toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

 

 


Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) 2014 Aktiviteleri

Tarih

Faaliyet

Ocak – Şubat 2014

TCDB Rehberlerinin Hazırlanması

“Belediyeler”, “Sivil Toplum Kuruluşları” ve “Eğiticiler” için Türkçe ve İngilizce olarak üç farklı TCDB Rehberi hazırlanmıştır.

Mayıs – Haziran 2014

TCDB Eğitimleri

Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Gaziantep olmak üzere 4 ilde uzmanlar tarafından 3’er günlük eğitimler düzenlenmiştir.

 

Amaç:

  • Belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana-akımlaştırılması
  • Pilot illerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik amaç, hedef ve göstergelerin stratejik planlarda yer alması
  • Önümüzdeki beş yıllık dönemde belediyelerce yürütülecek faaliyetlere bu yaklaşımın yansıması
  • Bu faaliyetler için gerekli bütçenin ayrılması

 

Katılımcılar:

Belediye yetkilileri, Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ve STK temsilcileri

 

Program:

I.Gün:

Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ve STK temsilcilerinden oluşan grup ile TCDB konusunda yapılabilecek çalışmalar

II.Gün:

Belediye yetkilileri ile Belediye’de yürütülebilecek TCDB çalışmalarının örnekleri, yöntemleri, prensipleri

III.Gün:

İki farklı hedef grup bir arada TCDB konusunda Belediyelerde atılabilecek somut adımlar ve bu çalışmalar neticesinde her bir belediye için “TCDB Taslak Yol Haritası” hazırlanması

 

Katılım:

Belediyelerden 61 kişi, STK’lardan ve diğer kuruluşlardan 50 kişi, kamu kurumlarından 9 kişi, toplamda 120 kişi

14 – 16 Ekim 2014

Birleştirilmiş TCDB Eğitimi

Ordu, Kahramanmaraş ve Aydın olmak üzere 3 ilden Belediye Yetkilileri (17), STK temsilcileri (12) ve Kamu kurumlarından (6) toplam 35 kişiye Ankara’da 3 günlük eğitim düzenlenmiştir.

 

Eğitimin son oturumuna İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Sn. Ufuk Hasçakal katılmıştır ve katılımcıların beklentilerini ve geri bildirimlerini dinlemiştir. Ayrıca katılımcılara sertifikalarını dağıtmıştır.

18 Kasım 2014

TCDB Deneyim Paylaşımı Atölyesi

Daha önce TCDB eğitimlerini almış olan Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Gaziantep ve Kocaeli olmak üzere 5 ilin Belediye Yetkilileri (14), STK temsilcileri (10) ve Kamu kurumlarından (5) toplam 29 kişinin katılımıyla Ankara’da bir günlük deneyim paylaşım atölyesi düzenlenmiştir.

 

Kapsam:

  • TCDB eğitimlerinden sonra gerçekleştirilen faaliyetler, Yol Haritaları’nın uygulanmasında kat edilen mesafe ve karşılaşılan zorlukların tartışılması
  • TCDB çalışmalarının sürdürülebilir olması için belediyelerin ihtiyaçları ve deneyim paylaşımı için gelecekteki fırsatların belirlenmesi  

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası