Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar Gündem Çocuk Derneği: Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar

Proje Künyesi

Kurum: Gündem Çocuk Derneği

Amacı: Ayrımcılıkla hukuk sistemi aracılığıyla mücadele edilmesi

İli: Türkiye Geneli

Hibe Tutarı: 199.776 TL

Proje Ortağı: Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

Proje Süresi: 15 Temmuz 2015 - 15 Temmuz 2016

 

Mevcut Durum

Türkiye’de yargı sürecinde yaş, engellilik ve toplumsal cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcı uygulamalar yaygın olarak görülmektedir. Ayrımcılıkta eşitlik ve adalet sağlayıcı bir mekanizma olan yargı kilit bir konumdadır, ancak verilen kararlar AHİM standartları ile örtüşmeyebilmektedir. Bu durumu ortaya koymak ve hukuk sisteminin bu yönde değişimi için adım atmak gerekmektedir.


Projenin Hedefledikleri

  • Kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık dava analizleri ile ortaya konacak.
  • Kritik davalarla ilgili ayrımcılığa sebep olan durum ve kişiler üzerinden bir analiz yapılacak.
  • Ayrımcılıkla mücadele için ayrımcılığı yaşayan bireylere, avukatlara vb. kilit aktörler/kurumlara yönelik kitapçıklar oluşturulacak.
  • Politika belgeleri geliştirilecek.
  • 6 ihlal vakası ile ilgili hukuki süreç yürütülecek.

 

Proje Sonuçları

  • Türkiye’de görülen 20 dava dosyası toplumsal cinsiyet, engellilik ve yaş ayrımcılığı perspektifinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına göre değerlendirildi ve elde edilen sonuçlar Yargıda Ayrımcılık Raporu olarak hazırlandı.
  • Çocuk hakları ihlali görülen 6 dava ile ilgili hukuki süreç yürütüldü ve 1 tane emsal dava açıldı.
  • Takip edilen 6 dava ile ilgili olarak bilgilendirici videolar hazırlandı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
  • Dava sürecinde ayrımcılıkla mücadele deneyiminin ilgili kişi/kurumlarla paylaşılması için hukukçulara ve STK’lara yönelik bilgilendirici setler hazırlandı.
  • Takip edilen davalar üzerinden politika belgeleri hazırlandı ve yargıda ayrımcılık konusunda dikkat çekilmesi için kamu kurumlarıyla görüşmeler yapıldı.

 

Katılımcı Görüşleri

"Biz çocukları adliye koridorlarında yasalara aykırı şekilde kelepçeli gördük. Mahkeme salonlarında kendisini istismar edenin yanında, yaşadıklarını anlatmaya zorlanırken gördük. Büyüteç bu ayrımcılığı görünür kılmayı ve değiştirmeyi hedefliyor."

Proje Avukatı

 

"Projemizin en önemli sloganı 'Mevzuyu Büyütüyoruz' idi. Gerçekten de bu proje ile üç alanda (engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet) ayrımcılığı büyüterek, daha görünür kılmayı başardık."

Proje Koordinatörü

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası