Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu

Proje Künyesi

Kurum: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Amacı: Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, sahip oldukları haklardan eşit şartlarda yararlanabilmelerinin sağlanması

İli: Türkiye Geneli

Hibe Tutarı: 183.342 TL

Proje Ortağı: Bilgi Üniversitesi

Proje Süresi: 8 Temmuz 2013 - 7 Temmuz 2014

 

Mevcut Durum

Engelli haklarına ilişkin mevzuatın ne ölçüde uygulanabildiği ve engellilerin haklarından ne kadar faydalanabildikleri yakından izlenmemektedir. Şikâyet ve öneriler sağlam gerekçelere dayandırılmamakta, mağduriyetler ve sorunlar çözümsüz kalmaktadır.

 

Projenin Hedefledikleri

 • Türkiye genelinde:

  o En az 15 STK’dan oluşan bir “Engelli Hakları İzleme Grubu” oluşturulacak.

  o Tespit, araştırma ve izleme çalışması yapılacak (özellikle BM sözleşmesi ile kıyaslamalı mevzuat tarama, bilgi edinme başvuruları, online bildirim sistemi, medya analizi, vb).

  o Sonuçlardan hareketle kapsamlı bir yayın hazırlanacak.

  o Ulusal/uluslararası raporlama ve lobi yapılacak (idari başvurular, görüşmeler, vb).

  o Farkındalık ve iletişim çalışmaları (sosyal medya, vb) yürütülecek.

Proje Sonuçları

 • Farklı engellilik alanlarında çalışan 20 STK’nın bir araya gelmesiyle Engelli Hakları İzleme Grubu kuruldu; grup, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve erişilebilirlik olmak üzere 4 alanda veri toplanmasına karar verdi.
 • İzleme için veriler aşağıdaki başlıklar altında toplandı:

o    3.000’den fazla bilgi edinme ve idari başvurusu

o    200.000’i aşkın medya taraması

o    Zorunlu eğitim kapsamındaki 68 ders kitabının taranması

o    İnsan hakları uzmanları ve avukatların desteği ile ulusal ve uluslararası mevzuatın taranması

 • İzleme için toplanan tüm datalar analiz edilerek, mevzuatın gerektirdikleri ile mevcut uygulamaları kıyaslamak üzere bir rapor hazırlandı. Rapor için tıklayınız. 
 • Kamu ziyaretleri, soru önergeleri ve uluslararası raporlamalar ile engellilerin haklarından faydalanamama durumu ilgili mercilerin dikkatine sunuldu.

Katılımcı Görüşleri

"Sakat bireyin yaşamında sıkça karşı karşıya kaldığı bir durumdur ayrımcılık. Sokağınızın kaldırımında diğer insanlar gibi ilerleyemezken, bir toplu taşıma aracına binmeye çalışıp da bunu başaramazken, eğitiminizi sürdüremezken karşınıza çıkan ayrımcı uygulamalardır aslında. Engelli Hakları İzleme Grubu ile engellilere sunulanların bir lütuf değil, hakkın gereğinin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak “devlete ayna tutmayı” hedefliyoruz."

Proje Koordinatörü

 

"Ders kitaplarındaki metinlerin ve görsellerin hemen tamamında engelliler kendi başlarına sokağa çıkamayan, karşıdan karşıya geçemeyen, çalışamayan insanlar olarak resmedilmektedir. Araştırmadaki bulgular engelli bireylerin ikinci sınıf yurttaşlar olduğu algısını pekiştirmektedir."

Proje Ortağı

 

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası