Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3 Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3 Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3 Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3 Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3 Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği: Engelli Hakları İzleme Grubu 3

Proje Künyesi

Kurum: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)

Amacı: Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, sahip oldukları haklardan eşit şartlarda yararlanabilmelerinin sağlanması

İlleri: Türkiye Geneli

Hibe Tutarı: 160.000 TL

Proje Ortağı: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Proje Süresi: 15 Temmuz 2015 - 15 Temmuz 2016

 

Mevcut Durum

Türkiye’de engelliler uluslararası sözleşmeler ve yasalarla kendilerine tanınan haklardan faydalanamamaktadır. Engellilerin yaşadıkları mağduriyetler ve sorunlar çözümsüz kalmaktadır. Engelli haklarına ilişkin mevzuatın ne derece uygulandığı yakından izlenmeli ve devlete sorumluluklarını hatırlatılmalıdır.


Projenin Hedefledikleri

  • 2 yıl önce kurulan Engelli Hakları İzleme Grubu’na katılan STK'lara izleme ve savunuculuk yapma süreçleri öğretilecek.
  • Eğitim alan STK’larla birlikte engelli bireylerin haklarının takip edilmesine yönelik izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmaları yapılacak.
  • Deneyimlerin yer aldığı "Engelli Hakları İzleme Kılavuzu" çıkarılacak.

 

Proje Sonuçları

  • Engelli alanında çalışan 17 STK’ya yönelik izleme ve savunuculuk eğitimleri düzenlendi.
  • Eğitim alan STK’lar engelli haklarının kendi bölgelerinde ne derece uygulandığını tespit etmek amacıyla mikro izleme ve raporlama çalışmaları yürüttü.
  • TOHAD’ın 3 yıllık deneyimlerini diğer STK’larla paylaşmak amacıyla engelli hakları konusunda kullanılacak izleme yöntemlerini ele alan “Engelli Hakları İzleme Kılavuzu” hazırlandı ve ilgili kurumlarla paylaşıldı.
  • Engellilerin haklarından yararlanamama durumuna dikkat çekmek amacıyla TOHAD ve gruptaki diğer STK’lar tarafından 25 ulusal ve uluslararası kuruma rapor sunulmuştur.

 

Katılımcı Görüşleri

"Hazırladığımız raporları, ilgili kurumlar, bölge milletvekilleri ve valimizle paylaştığımızda ciddi geri dönüşler aldık. Çalışma yöntemimiz, bölgedeki yetkililer üzerindeki etki gücümüzü artırdı."

Proje Faydalanıcısı

 

"Samsun’da izleme ve raporlama yapan ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Proje sayesinde izleme ve savunuculuk çalışmaları konusunda ilimizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarında da ciddi bir farkındalık ve ilgi geliştiğini gördük."

Proje Faydalanıcısı

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası