İş ve Meslek Kadınları Derneği (Soroptimist Kulüp) Eskişehir Şubesi: ESEP’i Güçlendirmek
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: İş ve Meslek Kadınları Derneği (Soroptimist Kulüp) Eskişehir Şubesi

Amacı: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İli: Eskişehir

Hibe Tutarı: 34.970 TL

Proje Ortağı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Proje Süresi: 7 Temmuz 2014 – 28 Şubat 2015

 

Mevcut Durum

2013 Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamalı Eğitimi” projesinin en önemli çıktısı olan Eskişehir Eşitlik Platformu (ESEP), “Eskişehir Sağlıklı Kent Hareketi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Protokolü”ne imza atmış olan resmi kurum ve STK’lardan oluşmaktadır. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Kadın Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında 4-5-6 Kasım 2013 tarihlerinde Eskişehir’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) Eğitim Programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitimden çıkan Yol Haritası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne (EBB) sunulmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında hem Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Protokolü’nün hayata geçirilmesi hem de EBB’nin yol haritasının uygulanmasının takibi için ESEP’in devamlılığının sağlanması ve desteklenmesi büyük önem arzetmektedir.

 

Projenin Hedefledikleri

- ESEP’in Eskişehir’de toplumsal cinsiyete duyarlı faaliyetlerin inşası konusunda güçlendirilmesi

- ESEP’in stratejik plan ve bütçe süreçlerinde EBB’yi izlemesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik önerilerde bulunması

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili çalıştaya ESEP, EBB ve Eskişehir’deki etkin durumda olan STK'lardan en az %60 katılım sağlanması

- Toplumsal Cinsiyet Şehir Protokolü’ne imza atan 63 kuruma geçmiş faaliyetlerine (son iki yıl) ve gelecek faaliyetlerine yönelik rapor çağrısı yapılması

- Proje uygulamalarının ve sonuçlarının yer alacağı 500 adet çalıştay kitapçığı basılması

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası