Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi: Farkediyorum, Gelişiyorum, Değişiyorum
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi

Amacı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İli: Kastamonu

Hibe Tutarı: 31.190 TL

Proje Ortağı: Kastamonu Belediye Başkanlığı

Proje Süresi: 1 Ekim 2013 – 30 Nisan 2014

 

Mevcut Durum

Ülkemizde kadınlar erkeklerden iki kat fazla oranda, kızlar ise erkek çocuklarından sekiz kat fazla oranda depresyon geçirmekte, kadınların yeme bozukluğu yaşama durumu ise erkeklerin dokuz mislidir. Anksiyete şikâyeti kadınlarda erkeklerden iki-üç kat daha çok, bir travma sonrasında kronik stres bozukluğuna yakalanma olasılığı ise, kadınlarda erkeklerin iki katıdır. Kızlarsa, çocuklukta erkek çocukların iki buçuk katı fazla sayıda cinsel istismara uğramaktadırlar. Türkiye’de eşi tarafından fiziksel şiddete uğrayan kadınların oranı %51 dir. Ülkemizde bu konularla ilgili yaygın çalışmalar yapılmaya başlanmış olmakla birlikte, Kastamonu’da bir program ve proje dahilinde yapılan çalışmalar çok eksiktir. Kırsal alan bu tür çalışmaların dışında kalmaktadır. Kastamonu’daki kadınların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri, aile içi şiddet, psikolojik sorunlar, sosyal hayata katılım konularında bilinç artırma yoluyla kadınların bu sorunlar karşısında çözümler üretmelerini desteklemek gerekmektedir.

 

Projenin Hedefledikleri

- Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında farkındalık ve bilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

- Hedef grubu merkeze bağlı Saraçlar, Hisarardı, Aktekke mahalleleri ile Subaşı, Gölköy ve Elyakut köylerinde yaşayan toplam 180 kadın (her köy ve mahalleden en az 30 kadın).

- Hedef gruba kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, psikoloji, iletişim konularında eğitim verilecektir.

- Eğitim alan kadınlardan %10'una hukuki destek verilmesi ve acil sorunlarının çözüme kavuşturulması da beklenmektedir.

- Eğitim alan kadınlar aracılığıyla 5.000 adet bilinçlendirme broşürü dağıtılacaktır.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası