Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği (TOKAGEDER): Genç Kadınlar ve İstihdam Dünyası
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği (TOKAGEDER)

Amacı: Genç Kadınların İstihdama Kazandırılması

İli: Kocaeli

Hibe Tutarı: 35.000 TL

Proje Ortağı: Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi

Proje Süresi: 1 Eylül 2014 – 31 Mayıs 2015

 

Mevcut Durum

Son yıllarda özellikle bazı üniversite bölümlerinde kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerle neredeyse eşitlenmiş hatta önüne geçmiştir. Örneğin, 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı %25-30 arasında iken, 2014 yılı itibarı ile bu oran % 60’a yaklaşmıştır. 2001 yılı verilerine göre erkek lisans mezunu işsizlik oranı %7 iken kadın lisans mezunu işsizlik oranı %10 idi. TÜİK 2012 verilerine göre üniversite veya üzeri genç kadın işsizlik oranı %33,7 iken genç erkek işsizlik oranı %23’tür. Bir yandan lisans mezunu genç kadın sayısı giderek artmakta fakat öte yandan lisans mezunu genç kadın işsizlik oranı da artmaktadır. Giderek daha fazla okuyan genç kızlar, aynı oranda istihdam sektörüne girememektedir. Bu sorun eğitimli genç kadın istihdamının önünde bekleyen ama henüz önleyici tedbirlerin alınmadığı alanlardan biridir.

 

Projenin Hedefledikleri

- 30 genç kadının eğitimlerle desteklenmesi, istihdam sektörüne hazırlanması ve istihdam yolunda kendilerine dönük farkındalıklarının artması

- Belirlenecek 5 meslek alanında istihdam yapan 30 işletmenin kadın istihdamına bakış açısını ve kadınların istihdamını engelleyici işveren görüşlerini özetleyen “İstihdam Sektörünün Kadın İstihdamına Bakış Açısı” araştırması

- 5 meslek grubuna aday toplam 30 kadın öğrencinin katılacağı 5 atölye toplantısından oluşan “Genç Kadınların Kendileri ve İstihdam Sektörü ile İlgili Farkındalıkları” ön araştırması

- 30 genç kadının 3 eğitim atölyesi çalışması ile güçlendirilmesi ve desteklenmesi

- Genç Kadınlar İçin İstihdam Rehberi’nin basımı ve 2000 genç kadına dağıtımı

- Kocaeli Üniversitesi’nde 1600 son sınıf öğrencisi/yeni mezun gence yaygınlaştırma faaliyetleri

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası