Altı Nokta Körler Vakfı: Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Altı Nokta Körler Vakfı

Amacı: İşverenlerin ve çalışanların görme engelli istihdamı konusunda bilinçlendirilerek, görme engelli istihdamının arttırılması

İlleri: Ankara, Bursa, İstanbul, Gaziantep

Hibe Tutarı: 115.505 TL

Proje Ortağı: Türk Psikologlar Derneği İstanbul

Proje Başlangıcı: 1 Haziran 2009

Proje Bitişi: 30 Mayıs 2010

 

Mevcut Durum

Türkiye genelinde engellilerin, özelde görme engellilerin hem kamuda hem de özel sektörde istihdam oranı oldukça düşüktür. Bu oranın düşüklüğünde engellilerin eğitime katılım düzeyi kadar, kurumların engelli istihdamına bakışının da etkisi vardır.

 

2003 yılında düzenlenen İs Kanunu'na göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran bütün işverenlerin en az % 3 oranında engelli çalıştırması gerekliliği yasalaşmıştır. Yasanın belirlediği sınırlar çerçevesinde engellilerin eğitimi ve istihdamı alanlarında kamu kurumlarına olduğu kadar özel kurumlara ve sivil topluma da önemli görevler düşmektedir. (Altınokta Körler Vakfı, 2008)

 

Projenin Hedefledikleri

 • 200 potansiyel/mevcut görme engelli çalışan ve işverene, engellilerin psikolojisi ve işe entegrasyonu hakkında bilinçlendirme çalışması yapılacak.
 • Çağrı merkezi çalışanı ve yetkilileri ile 2 pilot eğitim semineri yapılacak.
 • Gerçekleştirilen pilot uygulama sonuçlarına göre Ankara, Bursa, Gaziantep ve İstanbul’da hedef kitle, ilgili kamu kurumları ve ilgili STKlara yönelik 4 bilgilendirme semineri düzenlenecek.
 • Engelli istihdamına yönelik bilgilendirme materyalleri hazırlanacak.
 • Proje sonucunda görme engellilerin istihdam edildiği ve eğitim durumlarına göre istihdam sağlanabilecek alternatif iş kollarının belirlenecek.

 

Proje Sonuçları

 • Eğitim Seminerlerinin içerik çalışmasının paylaşıldığı 76 kişinin katılımı ile bir arama toplantısı yapıldı.
 • Görme engellilerin istihdamını teşvik etmek amacıyla özel sektörde çalışan insan kaynakları uzmanlarına 4 ilde eğitim seminerleri verildi.
 • Bu seminerlere 40’dan fazla kurumdan 145 özel sektör çalışanı ve 95 görme engelli olmak üzere toplamda 240 kişi katıldı.
 • Uygulanan ön ve son testlerle, hem eğitim alan özel sektör çalışanlarının, hem de görme engellilerin aldıkları eğitim sonucunda pozitif yönde tutum değişikliği yaşadığı kanıtlandı.
 • Proje süresince görme engelli ve özel sektör çalışanlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda tüm bu tecrübelerin toplandığı bir broşür hazırlanarak özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşıldı.
 • Toplumun daha geniş bir kitlesine “görme engellilerin eğitimini aldıkları her işi yapabilecekleri” mesajı verilerek farkındalık yaratılması için bir tanıtım filmi hazırlandı ve çeşitli mecralarda yayınlandı.

 

Katılımcı Görüşleri

’Görme engellilerin iş yaşamına katacağı değeri göz önüne aldığımda, onlara bir fırsat vermekte tereddüt edenlerin, onlardan daha fazla engelli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu seminerler ile bu engelleri kaldırmayı başarabilirsiniz.’’  

Pazarlama Şirketi, Yönetici


’’Seminer bana körlerin istihdam alanlarının yalnızca santralden ibaret olmadığını gösterdi, onları daha yakından tanıma ve neler yapabileceklerine tanık olma fırsatı verdi.  Hatta sağlıklı bireylerden çok daha yüksek performansla çalışabildikleri istatistikler paylaşıldı. Faydalı bir seminer olduğunu düşünüyorum.’’

Hızlı Tüketim Şirketi, Çalışan


’Doğru zannettiğim birçok şeyin yanlış olduğunu anladım. Görme engellilerin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını öğrendim. İstekliliklerine azimlerine hayran kaldım ve şirketimiz bünyesinde çıkacak fırsatlarda önyargıların kırılmasına önayak olarak istihdamlarının gerçekleşmesi için çaba göstereceğim.’’

İletişim Şirketi, Çalışan

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası