Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008 Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı (Trabzon) - 23 Ekim 2008

Sabancı Vakfı'nın yürüttüğü Hibe Programı'ndan yararlanan proje sahiplerinin deneyimlerini ve başarı hikâyelerini paylaşmaları amacıyla Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de "Deneyim Paylaşım Toplantısı" gerçekleştirildi.
 

Trabzon Valisi Nuri Okutan, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, İçişleri Bakanlığı BM Ortak Programı Ulusal Koordinatörü Mustafa Çöğgün, BM Nüfus Fonu Temsilci Yardımcısı Tunga Tüzer, programın yürütüldüğü illerin vali yardımcıları, İstanbul'dan gelen ulusal basın mensupları ile yerel basının katıldığı toplantıda 2007 yılında hibe alan projelerin sunumları dinlenerek deneyimleri paylaşıldı.

 

2007 Hibe Öyküleri broşürü için tıklayınız...
 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu kadınların kent yaşamında söz sahibi olması için çeşitli projeler yürüttüklerini, bu konuya önem verdiklerini ve böyle bir programda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 

İçişleri Bakanlığı BM Ortak Program Ulusal Koordinatörü Mustafa Çöğgün de, program çerçevesinde güzel çalışmalar yapıldığını, çalışmaların, idari kararlılık ve sivil toplum kuruluşlarının sahiplenmelerine güzel bir örnek oluşturduğunu belirtti.
 

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Ortak Programın uygulandığı 6 ilde gelişen işbirliği tüm illere örnek olabilecek seviyeye ulaştı" diyerek konuşmasına başladı. Birçok valilik ve belediye bünyesinde Eşitlik Masaları, Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu, İl Koordinasyon Kurulu gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak birimlerin oluşturulmaya başlandığına işaret eden Sabancı, "Bu projenin en önemli işlevinin bu konudaki duyarlılığın artırılması olduğunu düşünüyorum. Toplumun bu konudaki duyarlılığı, akılcı, bilimsel bir şekilde artırılmalı. Bu hepimiz için, daha sonra yapacaklarımız için çok önemli. Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın insan haklarının geliştirilmesi ve korunması hepimizin ortak konusudur, hepimizin ortak sorunudur" dedi.
 

Trabzon Valisi Nuri Okutan da, Trabzon kadınının genellikle çay toplayan, yükün altında yokuşlan tırmanan şekilde resimlendiğini ifade ederek, "Bunun tam doğru olmadığını ifade etmek İstiyorum. Araştırmalar yörede kadının sosyal hayatın her safhasında köy, kent ve ekonomik alanda hakim bir görüntü sergilediğini ortaya koymaktadır. Kadınlarımız ticarette, yazıda, çizide, sanatta, sporda her alanda, pozitif yaklaşıma da hiç ihtiyaç duymadan yer almaktadır" dedi.
 

Kapanış konuşmasını yapan Sabancı Vakfı Direktörü Zerrin Koyunsağan şöyle konuştu: "Hibe Programları sadece bir projeyi fonlamak değildir, bundan çok daha kapsamlı bir çalışmadır. Desteklenen projeleri hayata geçirilme sürecinde izlemek, değerlendirme raporları ve alan ziyaretleri ile takip ederek iyi ilişkiler kurmak ve performansı ölçmektir. İlk kez Ortak Program kapsamında bir Hibe Programı uygulamayı önerdiğimizde, toplumsal gelişim ve toplumsal duyarlılığın artırılması için yerel projelerin desteklenmesinin ne kadar büyük bir önem taşıdığının farkındaydık, insanların hayatında yarattığımız değişiklik oranında kendimizi başarılı olmuş sayacağız diyorduk. Bugün Ortak Programın ve Hibe Programının başardıklarına bakarsak, insanların hayatında yarattığımız değişikliğin oranının epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
 

Açılış konuşmalarını takiben 2007 proje sahipleri sunumlarını gerçekleştirerek projelerini anlattılar. Böylece 2007 proje sahipleri Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hem başarı hikâyeleri ve öykülerini katılımcılar, kamuoyu ve basın ile paylaşmış oldular hem de 2008 proje sahiplerine proje uygulaması hakkında deneyimlerini aktarmış oldular. Proje yürütücüleri sunumlarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladılar.
 

Sabah yapılan Deneyim Paylaşım Toplantısı'nın ardından Güler Sabancı ve İstanbul'dan gelen misafirler Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu ile birlikte Atatürk Köşü'nü ve Trabzon Evi'ni ziyaret ettiler.
 

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise; BMOP ve Sabancı Vakfı açılış konuşmaları ardından 2007 ve 2008 yılında hibe alan proje sahipleri moderatör Feray Salman liderliğinde 6 farklı grupta atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Küçük gruplarda yürütülen tartışma başlıkları: hibe programı başvuru süreci, proje yönetimi (plan geliştirme, bütçe geliştirme, vb.) ve proje uygulama (etkinlikler, iletişim, etki değerlendirme, vb.) konularında yaşanan deneyimlere ilişkindi. Bu başlıkların yanında, diğer kurumlarla/ortaklarla ilişkilere de sıklıkla değinildi.
 

2007 yılında hibe alan projeler bu tartışmalarda 2008 yılı hibe sahiplerine deneyimlerini ve projelerin daha etkin yürütülmesi için önerileri ile dikkat edilmesi gereken konuları aktardıktan sonra her bir grup çıktılarını yaptıkları küçük sunumlarla paylaştı. Hibe Programı Deneyim Paylaşım Toplantısı'nın detaylı Toplantı Notları için lütfen tıklayınız...
 

Tartışmalar sonrasında proje başvuru ve uygulama süreci ile ilgili çıkan sonuçlardan bazıları şöyle idi:

  • Kamu-STK-Yerel Yönetimlerin işbirliği içinde birlikte çalışmasının faydaları
  • Proje başlıkların genel olmasının uygulamada hareket esnekliği yaratması
  • Basın ile işbirliği sonucunda projelerin gündemde tutulması
  • Proje başvurusu yapmayı düşünen kurumların yerel koordinatörler tarafından başvuru konusunda cesaretlendirilmesi
  • Motivasyon için alan ziyaretlerinin önemi
  • Hibe programı takibinin (ara ve son raporlar) kolaylaştırıcı ve analize açık olması
Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası