Kentsel Tasarım Yarışması (2009)
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Kadın Dostu Mekanlar, Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışması

Başvuru başlangıcı:  21 Nisan 2009    

Başvuru Bitişi: 5 Ekim 2009
 

  • Yarışmaya katılım şartnamesi                       
  • Yarışmaya katılım belgesi


Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında toplumsal ve mesleki farkındalığın artırılması ve yerel yönetimlere örnek oluşturmayı amaçlayan;  kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran ve tüm kentlilerin farklılaşan ihtiyaçlarına duyarlı kamusal mekanların oluşturulmasına yönelik, tek kademeli ulusal kentsel tasarım öğrenci yarışması düzenlenmektedir.
 

Kentsel mekanların, farklı bireylerin/grupların ihtiyaçlarına, sorunlarına, beklentilerine ve önceliklerine cevap vermesi beklenir. Bu yarışma kapsamında, kadınlara özgü ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanabileceği, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak, kentsel yaşama etkin katılımlarını sağlayacak örnek kamusal mekanların yaratılması amaçlanmaktadır. Bu yarışma ile mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini ortaya koymalarına ve tartışılmasına zemin hazırlanacaktır. Sokak ve mahallede yaşam çevresi ve kent merkezinde kamusal mekanda kadınların günlük hayatlarının iyileştirilmesi yönünde, ülkemiz planlama ve tasarım süreçlerinde, normlar ve standartlarında değişiklik yapılmasına katkıda bulunmak da yarışmanın hedefleri arasındadır.
 

Yarışmaya Katılım

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
 

Yarışma Süreci
Başvuru başlangıcı : 21 Nisan 2009 
Başvuru bitişi  :  5 Ekim 2009, Saat: 17:00   
Sonuçların duyurulması  :  12 Ekim  2009 
Ödül Töreni veya Sergi :  Ekim-Kasım  2009
 

Yarışmanın Jüri Üyeleri

Asil Jüri Üyeleri

1. Şinasi AYDEMİR, Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
2. Serap KAYASÜ, Doç. Dr. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
3. Tülay ARTAN, Doç. Dr. (Sabancı Üniversitesi)
4. Deniz ALTAY BAYKAN, Öğr. Gör. Dr. (Bilkent Üniversitesi)
5. Zeynep YILMAZ, Arş. Gör.(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 

Yedek Jüri Üyesi

Saliha E. AYDEMİR, Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)


Ödüller

1. Ödül: 2.500 TL
2. Ödül: 2.000 TL
3. Ödül: 1.500 TL
Mansiyonlar: 750 TL × 3
 

Yarışma kapsamında üç tane mansiyon ödülü, ayrıca tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Ödül alan projeler dışında jüri üyeleri tarafından uygun görülenler sergilenecek ve/veya bir kitapta yayınlanacaktır.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası