Ordu Kadını Güçlendirme Derneği: Ordu’da Kadın STK'ların Güçlendirilmesi Projesi
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

Amacı: Kadın STK'lar arasında işbirliği

İli: Ordu

Hibe Tutarı: 34.950 TL

Proje Ortağı: Ordu Çalışanlar Derneği, Gülsultan Kadını Güçlendirme Derneği, Eğitim Kültür Sanat ve Kadın Dayanışma Derneği, Ordu Belediyesi, Ordu Kent Konseyi, Ordu Barosu, Ordu Halk Eğitim Merkezi

Proje Süresi: 1 Ekim 2013 – 30 Eylül 2014

 

Mevcut Durum

TÜİK verilerine göre; Ordu ilinin toplam nüfusu, 356.675’i  erkek, 357.715’i kadın olmak üzere toplam 714.390 kişidir. Buna rağmen Ordu ilinde faaliyet gösteren Kadın STK sayısı yalnızca 5’tir. Nüfusunun çoğu kırsalda yaşayan Ordu ilinde kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik konularında çalışmalar yürüten bu STK’lar kısıtlı imkanlarla faaliyet göstermektedir. Söz konusu STK’lar hak temelli çalışmalar yürütmekte tecrübesiz olduğundan, Ordu’da yaşayan kadınların öncelikli sorun ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik politika oluşturmakta ve bu politika önerilerinin karar mekanizmalarına iletilmesinde yetersiz kalmaktadırlar. STK temsilcileri en çok fon bulma, strateji geliştirme, örgütlenme, gönüllü kazanma ve gönüllü yönetimi gibi konularda da yetersiz kalmaktadır. Ordu’da faaliyet gösteren Kadın STK’ların kendi kurumsal ve teknik kapasitelerini güçlendirecek ve diğer STK’lar ile ortak çalışma bilgi ve  becerilerini geliştirecek eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Projenin Hedefledikleri

- İldeki 5 Kadın STK'sının bilgi ve teknik uzmanlığının artırılması amaçlanmıştır.

- Projenin hedef grubu 5 STK bünyesindeki 385 kadındır.

- 5 STK'dan 30 kadına eğitici eğitimi verilecektir.

- Bilgisayar kullanımı, medeni haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, STK yönetimi, proje döngüsü yönetimi, stratejik planlama konularında eğitim verilecektir.

- Eğitimler sonrasında yapılacak bir toplantıda kadın STK'lar bir yıllık stratejik planlarını geliştirecek ve Ordu Kadın Platformu'nu kuracaklardır.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası