Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Maraş Şubesi : Öznesi Erkek
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Maraş Şubesi (DİVA-SEN)

Amacı: Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek

İli: Kahramanmaraş

Hibe Tutarı: 34.985 TL

Proje Ortağı: Başkent Kadın Platformu Derneği

Proje Süresi: 1 Ekim 2013 – 30 Eylül 2014

 

Mevcut Durum

2008-2012 yıllarına ait polis merkezlerine ve jandarma karakollarına, aile içi şiddet olayları kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgilere göre Kahramanmaraş’taki aile içi şiddet vakaları binde 7 oranındadır. Bu oran Türkiye ortalamalarına göre çok yüksek görünmese bile Kahramanmaraş’ta yaşayan kadın nüfusu göz önünde bulundurulduğunda 3.483 kadın aile içi şiddete maruz kalmıştır. Bugüne kadar yapılan kadına yönelik şiddeti önleme projeleri genelde kadınları eğitmeyi amaçlamaktadır. Oysaki şiddetin kaynağı olan erkeklerin eğitimi çok daha önemli bir ihtiyaç olarak belirmektedir.

 

Projenin Hedefledikleri

- Kadına karşı şiddete karşı erkeklerin duyarlılığını artırmak hedeflenmektedir.

- Başvuru sahibi sendika bünyesindeki 8 kadın ve 8 erkek üye eğitici eğitimi alacak ve eğitici eğitimine katılanlar kahvehanelerde 60 adet eğitim gerçekleştirecektir.

- 1.000 erkeğin toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve kadına karşı şiddet konusunda eğitim alması planlanmaktadır.

- 1.000 erkeğin en az %20'sinde farkındalık oluşturulması ve Kahramanmaraş'ta kadına karşı şiddet oranının aşağıya çekilmesi beklenmektedir.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası