Diva-Sen Kahramanmaraş Şubesi: Öznesi Erkek II
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Diva-Sen Kahramanmaraş Şubesi

Amacı: Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele

İli: Kahramanmaraş

Hibe Tutarı:  34.975 TL

Proje Ortağı: Başkent Kadın Platformu

Proje Süresi: 1 Ekim 2014 – 31 Mart 2015

 

Mevcut Durum

Bugüne kadar yapılan kadına yönelik şiddeti önleme projeleri genelde kadınları eğitmeyi amaçlamaktadır. Oysaki şiddetin kaynağı olan erkeklerin eğitimi çok daha önemli bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Bu gerçekten yola çıkan Öznesi Erkek projesinde 2013-2014 yıllarında alınan başarılı sonuçlar sayesinde bu proje hedef kitle değiştirilerek tekrar uygulanacaktır. Devam projesinde bu sefer, toplumda etkili konumda olan imamların farkındalığını artırarak şiddetin uygulayıcısı konumunda olan erkekleri etkilemek ve dönüşümlerini sağlamak hedeflenmektedir.

 

Projenin Hedefledikleri

- Kahramanmaraş merkez ve civar ilçelerinde olmak üzere yapılacak 6 eğitim sonucunda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında 300 imama ulaşılması

- Projede kullanılmak üzere 1000 adet broşür, 100 adet afiş bastırılması

- Yapılacak 6 eğitim sonucunda ulaşılan imamlarda en az %20 farkındalık oluşması (bu oran eğitimler öncesinde ve sonunda yapılacak anketlerle saptanacaktır).

- Eğitim almış olan imamlardan 9 tanesinin kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularının işlendiği örnek vaazlarının dinlenmesi ve video kaydının alınması

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası