Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel)
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel) Program Danışma Kurulu Toplantısı (11 Eylül 2014, Eskişehir Anemon Otel)

Sabancı Vakfı’nın finansal desteği, Birleşmiş Milletler kuruluşları UNDP ve UN Women ile Sabancı Üniversitesi’nin uygulayıcılığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle gerçekleşen "Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı"nın (“BMOP” veya “Ortak Program”) ikinci Program Danışma Kurulu Toplantısı, 11 Eylül 2014 tarihinde Eskişehir Anemon Otel’de yapıldı.

 

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, “Mor Sertifika Programı” ve “Sabancı Vakfı Hibe Programı” olmak üzere üç bileşenden oluşan Ortak Program’ın 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalarının ele alındığı toplantı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımıyla gerçekleşti.

 

Türkiye’de kadın haklarını geliştirmek konusunda öncü bir rol üstlenmek üzere BMOP’un destekleyicisi olduklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuşmasında şunları söyledi: “2006-2010 yılları arasında 6 ilde uyguladığımız Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı'nda elde ettiğimiz başarılı sonuçlardan cesaret alarak, yola çıktığımız ikinci Programda, uygulama alanımızı genişlettik ve il sayısını 11’e çıkardık. Hibe Programı ve Mor Sertifika’nın yanı sıra programımıza Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bileşenini ekledik. Bu, kamu bütçe, plan ve programlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığıyla oluşturulması anlamına geliyor. Parklar, toplu ulaşım araçları, eğitim, sağlık, vb. gibi tüm kamu hizmetlerinden kadınların ne kadar yararlandığını, bu hizmetlere ne kadar ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte bu konuda yerel yönetimlere çok önemli bir rol düşüyor. Yerel yönetimlerin bütçelerine, toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle bakmaları gerekiyor. Kamu politikalarının kadınları ve erkekleri nasıl etkilediğini analiz edebilirsek, bütçelemeyi de daha eşitlikçi bir şekilde yapabiliriz” dedi.

 

Güler Sabancı, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in öncülüğünde Eskişehir’de başlayan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları kapsamında Türkiye’nin ilk yerel bütçe izleme platformu olan Eskişehir Eşitlik Platformu’nun kurulduğunu belirterek, bu modelin, sadece Ortak Program’ın uygulandığı illerde değil, tüm Türkiye’deki yerel yönetimler için de örnek teşkil etmesini dilediğini belirtti.

 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen toplantıda yaptığı konuşmada 21. yüzyılda kadınların hak ettikleri yeri alamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Kadın hakları, üzerinde çok fazla konuşulacak, tartışılacak bir konu. Ancak, Türkiye’nin artık kadın hakları konusunda yalnızca konuşarak harcayacak zamanı kalmamıştır. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın bu hali ülkemize hiç yakışmamaktadır. Bu durum devam ettiği sürece, gelişmiş ve çağdaş demokrasiye sahip ülkeleri yakalamamız ve onlarla eşit hale gelebilmemiz hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.

 

Uygar ülkeler seviyesine gelmenin ve gelişmiş bir demokrasiye sahip olmanın tek şartının gelişmiş bir sanayi ve ekonomi olmadığını, kadın haklarının da önemli olduğunu belirten Büyükerşen, “Cinsiyet ayrımcılığı ile insanlarının yarısının haksızlığa uğradığı bir toplumda, hiçbir gelişmenin anlamı ve sürekliliği olmaz, olamaz. Ülkemizin artık, kendisine yakışmayan bu durumdan hızla sıyrılmasının ve kadınlarımızın hak ettikleri ‘toplumsal eşitlik haklarını’ almalarının zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir” dedi.

 

Açılış konuşmalarının ardından, Ortak Program kapsamında öne çıkan başarılı çalışmaların paylaşıldığı panelde; Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş Şubesi’den Abdülbaki Karakurt, Başkent Kadın Platformu’ndan Nesrin Semiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden İnci Parlaktuna, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Hale Kargın, Gazi Kız ve Teknik Meslek Lisesi’nden Zeki Yıldırım, Ortak Program kapsamındaki gelişmeleri paylaştılar. Buna göre bazı özet bilgiler şöyle:

 

- Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında; pilot eğitimler Eskişehir’den başlatıldı. Belediye çalışanları, STK ve program temsilcilerinin katıldığı eğitimler sonrasında bütçelemenin hayata geçirilmesi için bir “Yol Haritası” oluşturulurken, yapılan çalışmaları izlemek üzere Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği’nin öncülüğünde “Eskişehir Eşitlik Platformu” kuruldu. Platformun, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak, belediye bütçesini ve stratejik planını toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun hale getirmesi hedefleniyor. Bunun ilk adımı olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerde aday olan yöneticilere seçimden önce toplumsal cinsiyete duyarlı olacaklarına dair protokol imzalatıldı.

 

- Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hibe desteği alan “Öznesi Erkek” Projesi, kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla erkeklerin bilinçlendirilmesini hedefledi. Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş şubesi tarafından yürütülen projede, kadına karşı şiddetle mücadelede sendikaya üye 12 imam gönüllü oldu ve eğitici eğitimi alarak erkekleri bilinçlendirmek üzere sahaya çıktı. Eğitici imamlar, kahvehane, meyve-sebze hali gibi mekanlarda, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda erkeklere eğitim verdi. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 800 kişiye ulaşıldı.

 

- Mor Sertifika Programı kapsamında Eskişehir, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin liselere yaygınlaşması konusunda da örnek oldu. Eskişehirli öğretmenler, Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen lise öğretmenlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine katıldı. Öğretmenler, eğitim sonrasında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları konusunda öğrencilerini bilinçlendiren çalışmaları okullarında hayata geçirdi. Projeler kapsamında kız öğrencilerin Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerine katılımı konusunda “Haydi Kızlar Seçime” kampanyası yürütülürken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde etkinlikler gerçekleştirildi. Mor Sertifika Programı eğitimlerine, şu ana kadar BMOP’un yürütüldüğü 11 ilden 500’e yakın lise öğretmeni katıldı.

 

Program’ın öğleden sonraki kısmında ise pilot illerden katılımcılar, bileşen sorumluları ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Didem Aydınmakina, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çalışmaları kapsamında Eskişehir örneğinde neler yapıldığı konusunda görüş alış verişinde bulundu. Bu bölüme UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir başkanlık etti. Toplantı, soru ve cevap bölümü ile son buldu.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası