Program Danışma Kurulu ve Program Yönlendirme Komitesi Toplantısı (3 Eylül 2013, Kayseri Ommer Otel)
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült
Program Danışma Kurulu ve Program Yönlendirme Komitesi Toplantısı (3 Eylül 2013, Kayseri Ommer Otel) Program Danışma Kurulu ve Program Yönlendirme Komitesi Toplantısı (3 Eylül 2013, Kayseri Ommer Otel) Program Danışma Kurulu ve Program Yönlendirme Komitesi Toplantısı (3 Eylül 2013, Kayseri Ommer Otel) Program Danışma Kurulu ve Program Yönlendirme Komitesi Toplantısı (3 Eylül 2013, Kayseri Ommer Otel)

Sabancı Vakfı’nın finansal desteği, Birleşmiş Milletler kuruluşları UNDP ve UN Women ile Sabancı Üniversitesi’nin uygulayıcılığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle gerçekleşen "Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı"nın (“BMOP” veya “Ortak Program”) Program Danışma Kurulu ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı 3 Eylül 2013 tarihinde Kayseri’de Ommer Otel’de yapıldı.

 

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilci Yardımcısı Matilda Dimovska, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aziz Yıldırım, Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın Asan’ın katıldığı toplantıda Program ortakları Program’a ilişkin gelişmelere değinip, desteklerini yinelediler.

 

BMOP kapsamında hibe verilecek 9 projenin de açıklandığı Program Danışma Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı , “Kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda atmamız gereken daha çok adım var. Kadın istihdamını teşvik etmeli, kız çocuklarının eğitime devam etmesine ön ayak olmalı, erken yaşta evlilikleri önlemeli ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeliyiz. Kadınların eşit ve ortak olduğu bir toplumu birlikte yaratmalıyız. Ülkemizin ekonomik alanda kazandığı ivmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliği ile destekleyerek, demokrasimizin gelişmesini de desteklemiş olacağız. Çünkü demokrasinin kalbinde eşitlik var” dedi.

 

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın kadın haklarının geliştirilmesi hedefiyle uygulamaya koydukları Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile birlikte BMOP kapsamındaki Hibe Programıyla bu yıl toplamda 18 sivil toplum kuruluşunun projesine hibe desteği vereceğini söyledi. BMOP kapsamında Sabancı Üniversitesi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir sertifika programı da uyguladıklarını belirten Sabancı, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığın arttırılması ve sürdürülmesi için gençlerimizin okul çağlarında bu düşünceyi kazanması önemli… Gençlerimizi eğiten lise öğretmenlerine Mor Sertifika Programı kapsamında toplumsal cinsiyet eğitimleri veriyoruz. Şimdi bu öğretmenlerimiz toplumsal cinsiyet konusunda daha donanımlı olarak öğrencilerini yetiştirecekler” dedi.

 

Ortak Program kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların odağında “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” olduğunu söyleyen Güler Sabancı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerel yöneticilerimiz bundan sonra kamu bütçelerini cinsiyet eşitliği açısından sorgulayacak. Her çalışmaya, bütçeye ve stratejik plana toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakacaklar. Bütçe süreçlerinde eşitlik sağlanması konusunda bir model yaratabilirsek, bu ülkemiz için de çok önemli bir kazanç olacak.”

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Matilda Dimovska ise konuşmasında, demokrasilerde her vatandaşın eşit haklara sahip olması gerektiğini fakat günümüzde birçok kadının hayatının anayasal haklar ve medeni kanun yerine sosyal ve kültürel geleneklerle şekillendiğini vurguladı.

 

Türkiye’de daha önce çeşitli Bakanlıklarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Dimovska, Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Bakanlıklar ortaklığıyla yürütülen Ortak Programın önemini şu sözlerle aktardı: “Cinsiyet eşitliği uluslararası ajandada da önemli bir yer tutmaktadır. Pozitif ayrımcılık düzenlemeleriyle, cinsiyet eşitliğinin uygulama alanları arttırılmalıdır. Yerel yönetimlerin bütçelerinde yapacakları düzenlemeler ile pozitif ayrımcılığın hayata geçmesi Türkiye’de bir ilk olacak. Bu program sayesinde, siyasi iradenin de gündeminde olan pozitif ayrımcılığı  somut bir harekete dönüştürme imkanı bulacağız” dedi.

 

Bu konuşmaların ardından Program ortakları ile yapılan Program Danışma Kurulu ve Yönlendirme Komitesi toplantısında Program’da gerçekleşen gelişmeler ayrıntılı olarak değerlendirildi. Buna göre:

 

  • “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” sistemleri oluşturulmasına yönelik yerel çalışmalar, 11 ilin ihtiyaç analizlerinin yapılmasıyla başladı. İl Özel İdareleri ve Belediyelerin TCDB konusundaki bilgi düzeyini ve istekliliğini ölçen anketler gerçekleştirildi. Yerel seçimler sonrasında bütçeleme eğitimleriyle devam edecek olan çalışmalar sonucunda, yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun hale getirilmesi hedefleniyor.
  • “Sabancı Vakfı Hibe Programı”ndan yararlanmak üzere başvuru yapan 34 proje arasından seçilen 9 sivil toplum kuruluşunun, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik projelerine hibe desteği verilmeye başlandı. 2014 yılında açılacak yeni başvuru süreci ile 10 ildeki STK’lardan gelecek yeni projelere hibe verilecek.
  • “Mor Sertifika Programı” kapsamında bugüne kadar 6 ilde 240 lise öğretmenine Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verildi. Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Mor Sertifika Programı’na 6 ilden 47 öğretmen katıldı.  24 - 29 Haziran tarihleri arasında tamamlanan Program ile tüm öğretmenler sertifikalarını aldılar. Mor Sertifika Programı, 2014 yılında diğer illerdeki eğitimlerle devam edecek.

 

Toplantının son bölümünde Program Danışma Kurulu’nda yer alan Prof.Dr. Yıldız Ecevit, Prof. Dr. Ayşe Ayata, Dr. Mustafa Şahin ve Murat Genç’e söz verilerek tavsiyeleri dinlendi. İllerden gelen katılımcılara da açık olarak gerçekleştirilen toplantıda, pilot illerdeki STK’ların ve kamu kurumlarının Program’a katkıda bulunurken yaşadıkları sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirildi.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası