Sıkça Sorulan Sorular
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Bu sorun, şifrenizi Online Başvuru Formu giriş sayfasında kullanırken kopyala-yapıştır yöntemini dikkatli kullanmamanızdan kaynaklanabilir. Şifrenin önünde ve arkasındaki boşlukların kopyalanması durumunda sistem hata verebilmektedir. Sisteme, şifrenizi doğru kopyalamaya dikkat ederek giriş yapmanızı öneririz.

 

Eksik belge olduğunda kontrol edebilmeniz ve değerlendirme sonuçları hakkında bilgi edinebilmeniz için Hibe Programı kapanana kadar kullanıcı adı ve şifrenizi saklamanızı öneririz.

Online Proje Başvuru Formu'nuzu ve diğer gerekli belgeleri Sabancı Vakfı’na gönderdikten 3 gün sonra, Online Proje Başvuru Formu'nu doldurmak için kullandığınız proje kodu ve şifrenizle sisteme giriş yaparak, belgelerinizin Sabancı Vakfı’na ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu yöntemle son başvuru tarihinden önce eksik kalan belgelerinizi tamamlama imkânınız olacaktır. Başvuru belgelerini, son başvuru tarihinden bir hafta önce (17 Şubat 2014 haftası) Sabancı Vakfı’na gönderenler, belgelerinin Sabancı Vakfı'na ulaşıp ulaşmadığını online sistemden kontrol edemeyebilirler.

3 Ocak 2014’te başvurulara açılanToplumsal Gelişme Hibe Programı 21 Şubat 2014’te başvurulara kapanacaktır. Ön elemede bilgi ve belgelerin uygunluğu ve tamlığı kontrol edilerek, uygun olmayan başvurulara geri bildirimler 17 Mart 2014 tarihinde e-posta ile yapılacak, Ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 11 Nisan 2014tarihinde e-posta ile yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projeler son değerlendirmeye alınacak ve sonuçları da 2 Temmuz 2014 tarihinde mektupla yapılacaktır. Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 

Hayır, başvuru süreciniz ancak aşağıda listelenen belgelerin tamamı tek nüsha olarak son başvuru tarihinden önce Sabancı Vakfı’na ulaştığında tamamlanacaktır. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kurumun en üst düzey yetkilisinin imzaladığı Online Proje Başvuru Formu'nun Çıktısı
 • Ortak kurumların en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmış Proje Ortaklık Formu/Formları
 • Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı

Hem kurum hem de ortak yetkili/yetkililerinin imzaları için ıslak imza ve kaşe gerekmektedir.

 

En üst düzey yetkili, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Kurumunuzun kuruluş yapısına göre en üst düzey yetkili organ, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti, Etik Kurulu ya da Rektörlük olabilmektedir. Kuruluş tüzüğünüzde belirtilen en üst düzey yetkili organın kararı yeterlidir.

Proje başvuru kararı için belirlenmiş bir şablon bulunmamakla birlikte kurumun en üst düzey organının proje başvuru kararını gösterir (yönetim kurulu kararı ya da ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyası gibi) bir belgenin iletilmesi beklenmektedir. Yalnızca kurum başkanının imzasını taşıyan dilekçe ya da kararlar yeterli olmayacaktır.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı değerlendirme süreci 3 aşamadan oluşmaktadır.

 • Ön elemede bilgi ve belgelerin uygunluğu ve tamlığı kontrol edilerek, uygun olmayan başvurulara geri bildirimler 17 Mart 2014 tarihinde e-posta ile yapılacak, ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır.
 • Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 11 Nisan 2014 tarihinde e-posta ile yapılacaktır.
 • Ön değerlendirmeyi geçen projeler son değerlendirmeye alınacak ve sonuçları da 2 Temmuz 2014 tarihinde mektupla yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 

Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri konu satırına proje kodunu yazarak, 25 Nisan 2014 saat 17.00’a kadar hibe@sabancivakfi.orge-posta adresine ulaşacak şekilde yollaması gerekmektedir. E-postaya eklenen dosyaların büyüklüğü 2 MB’ı geçmemelidir.

 • Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü
 • Kurumun En Üst Düzey Yöneticisinin Özgeçmişi
 • Önerilen Proje Yöneticisi Özgeçmişi ve İş Tanımı
 • Kurumun En Güncel Evrakları (2012 veya 2013):
 • Kurum Bütçesi
 • Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu
 • Faaliyet Raporu

 

Başvuru değerlendirme sürecinde Sabancı Vakfı gerek görürse başvuruda bulunan projelere alan ziyareti düzenler. Bu durumda, kurum önceden bilgilendirilerek, randevu alınır.

 

Sabancı Vakfı 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla başvuru almaya son verecektir. Sabancı Vakfı çalışanları ve uzmanlar tarafından alınan başvuruların sırasıyla ön eleme ve ön değerlendirilmesi yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri 25 Nisan 2014 saat 17.00’a kadar Sabancı Vakfı’na göndermesinin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler 2 Temmuz 2014 tarihinde duyurulacaktır. Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2014 projeleri faaliyetlerine en erken 14 Temmuz 2014 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç 13 Temmuz 2015 tarihinde sonlandıracaktır.

 

Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokol tarihini takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 

Sabancı Vakfı hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde belirli aralıklarla alan ziyareti düzenler.

 

Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilir, detaylı bilgi için Sesli Yanıt Sistemi'ni (0 212 385 89 03) arayabilirsiniz. Ayrıca, bu bölümde bulunmayan sorularınızı hibe@sabancivakfi.org adresine gönderebilir ve cevaplarınızın bir hafta sonra yine bu bölüme yüklenmesini takip edebilirsiniz. Sorularınızı, e-postanızın konu satırında proje kodunuz ile birlikte, sorunuzu tarif eden açıklamayı belirterek gönderiniz. Tüm başvuru sahiplerine eşit davranmak adına sorulara direk cevap verilmeyecektir. Sorunuzun cevabı bu bölümünde yer almıyorsa, bu bölüme bir hafta içinde eklenecektir. Eğer sorunuzun cevabı eklenmediyse, Sıkça Sorulan Sorular veya Proje Rehberi’nde mutlaka cevabı bulunmaktadır.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası