Sıkça Sorulan Sorular
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

BAŞVURU SÜRECİ

Bu sorun, şifrenizi Online Başvuru Formu giriş sayfasında kullanırken kopyala-yapıştır yöntemini dikkatli kullanmamanızdan kaynaklanabilir. Şifrenin önünde ve arkasındaki boşlukların kopyalanması durumunda sistem hata verebilmektedir. Sisteme, şifrenizi doğru kopyalamaya dikkat ederek giriş yapmanızı öneririz.

 

Online Proje Başvuru Formunuzu ve gerekli imzalı belgelerinizi Sabancı Vakfı’na gönderdikten 3 gün sonra başvuru durumunuzu web sitesi üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak takip edebilirsiniz. Eksik belge olduğunda bunu takip edebilmeniz için program kapanana kadar kullanıcı adı ve şifrenizi saklamanızı öneririz.

 

Hayır, başvuru süreciniz ancak aşağıda listelenen belgelerin tamamı son başvuru tarihinden önce Sabancı Vakfı’na ulaştığında tamamlanacaktır. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kurumun en üst düzey yetkilisinin imzaladığı Online Proje Başvuru Formunun Çıktısı
 • Online Proje Başvuru Formunun bir parçası olan ve ortakların her biri için ayrı doldurularak ortak kurumların en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmış Proje Ortaklık Formu/Formları
 • Kurumun en üst Düzey yetkili organının Proje Başvuru Kararı

Hem kurum hem de ortak yetkili/yetkililerinin imzaları için ıslak imza ve kaşe gerekmektedir.

 

Hayır, başvurunuzun ilk aşamasındaSabancı Vakfı’na gönderilecek tüm belgelerin listesi şu şekildedir:

 • Kurumun en üst düzey yetkilisinin imzaladığı Online Proje Başvuru Formunun Çıktısı
 • Online Başvuru Formunun bir parçası olan ve ortakların her biri için ayrı doldurularak ortak kurumların en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmış Proje Ortaklık Formu/Formları
 • Kurumun en üst düzey yetkili organının Proje Başvuru Kararı

Kurumuzla ilgili diğer evraklar, ancak ön değerlendirmeyi geçtiğinizde sizden istenecektir.

 

Ön değerlendirme sonuçları ("bir sonraki aşamaya geçtiniz" / "bir sonraki aşamaya geçemediniz") şeklinde 12 Nisan 2013 tarihinde yazılı olarak adaylara bildirilecektir.

 

Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri* konu satırına proje kodunu yazarak, 24 Nisan 2013 saat 17.00’a kadar hibe@sabancivakfi.org e-posta adresine ulaşacak şekilde yollaması gerekmektedir. E-postaya eklenen dosyaların büyüklüğü 2 MB’ı geçmemelidir.

 • Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü
 • Kurumun En Üst Düzey Yöneticisinin Özgeçmişi
 • Önerilen Proje Yöneticisi Özgeçmişi ve İş Tanımı
 • Kurumun En Güncel Evrakları (2011 veya 2012):
 • Kurum Bütçesi
 • Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu
 • Faaliyet Raporu

 

Başvuru değerlendirme sürecinde Sabancı Vakfı gerek görürse başvuruda bulunan projelere alan ziyareti düzenler. Bu durumda, kurum önceden bilgilendirilerek, randevu alınır.

 

Sabancı Vakfı 22 Şubat 2013 tarihi itibarıyla başvuru almaya son verecektir. Sabancı Vakfı çalışanları ve uzmanlar tarafından alınan başvuruların ön değerlendirilmesi yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri 24 Nisan 2013 saat 17.00’akadar Sabancı Vakfı’na göndermesinin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafındanincelenecektir. Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler 28 Haziran 2013 tarihinde duyurulacaktır. Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2013 projeleri faaliyetlerine en erken 8 Temmuz 2013 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç 7 Temmuz 2014 tarihinde sonlandıracaktır.

 

Hibe almaya hak kazanan projelerin ilk ödemesi, kurumunuza kabul mektubu geldikten ve tüm gerekli evraklar tamamlandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumun hesabına yatırılacaktır. Geri kalan ödemeler projenin ara ve son raporlarının sunulmasının ardından yapılacaktır.

 

Sabancı Vakfı hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde belirli aralıklarla alan ziyareti düzenler.

 

Toplam hibenin %40'ı, kurum ile imzalanan protokol tarihini takiben 5 iş günü içinde; %30'u kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %30'u ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası