Sıkça Sorulan Sorular
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" (BMOP) 2006-2010 yılları arasında gerçekleştirilmiş, Birleşmiş Milletler’in Türkiye'deki kuruluşlarının, İçişleri Bakanlığı'nın, Sabancı Vakfı'nın ve Sabancı Üniversitesi'nin desteklediği bir toplumsal kalkınma ve insani gelişim projesidir. Program'da yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, özel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını ortak bir hareket planı içinde toplayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Pilot iller - İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van - proje sonunda “Kadın Dostu Kentler” olarak ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir.

 

Pilot illerdeki ortaöğretim kurumları ve lise öğretmenleri Program'ın hedef kitlelerinden biri olarak belirlenmiştir. Sabancı Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan Sabancı Üniversitesi proje ekibi, “eğitimcinin eğitimi” anlayışıyla lise öğretmenlerine yönelik Mor Sertifika Programı’nı tasarlamıştır.

 

2007’den bu yana Sabancı Üniversitesi Kampüsü’nde 4 Mor Sertifika Programı düzenlenmiş ve 206 lise öğretmeni bu eğitim programını tamamlayarak “Mor Sertifikalı” olmuştur.

 

· Lise öğretmenleri vasıtasıyla eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet farkındalığının yaygınlaştırılması ve kadınların insan hakları konusundaki farkındalıklarının arttırılması

· Lise öğretmenleri vasıtasıyla toplumsal cinsiyet farkındalığının lise öğrencileri arasında yaygınlaştırılması

· Toplumsal cinsiyet odaklı proje geliştirilmesi ve lise öğretmenlerine bu projeleri yürütebilme becerisinin kazandırılması

 

Mor Sertifika Programı kapsamında doğrudan pilot illerdeki lise öğretmenleri ile çalışılmaktadır. Lise öğretmenlerinin yanı sıra dolaylı olarak programdan lise öğrencilerinin, velilerin ve eğitim sisteminin faydalanması hedeflenmektedir.

 

Başvuruların illere ve yıllara göre dağılımı şöyledir:

2013: Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Eskişehir, Gaziantep

2014: Çanakkale, Edirne, Kastamonu, Erzincan, Ordu

2015: Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Eskişehir, Gaziantep

 

Programın gerçekleştirildiği pilot illerdeki liselerde çalışan, toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığını artırmak isteyen tüm lise öğretmenleri programa başvurabilir.

 

Her yaz Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde yapılacak olan Mor Sertifika Programı’na katılmak isteyen lise öğretmenleri Sabancı Üniversitesi tarafından açılan çağrı kapsamında başvuru formunu doldurarak direkt olarak başvurularını Sabancı Üniversitesi’ne yapacaklardır. Form program web sitesinde yayınlanacaktır.

 

Başvurular Sabancı Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir kurul tarafından incelenerek programa katılacak öğretmenler İstanbul’a davet edileceklerdir. Daha sonra programa katılmaya hak kazanan lise öğretmenlerinin izinleri Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine ulaştırılacaktır. Ulaşım ve konaklama masrafları Sabancı Üniversitesi tarafından proje kapsamında karşılanacaktır.

 

Programa tüm liselerden öğretmenler katılabilir. Genel Liseler’den, Teknik Liseler’den, Endüstri Meslek Liseleri’nden, Anadolu Liseleri’nden, Fen Liseleri’nden ve İmam Hatip Liseleri’nden başvurular kabul edilmektedir.

 

Yapılan araştırmalar lise müfredatında toplumsal cinsiyet kavramına yer verilmediğini, toplumsal cinsiyet duyarlılığının derslere, ders kitaplarına ve ders içi pratiklere yansımadığını göstermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı öğretmen sayısı yeterli değildir.

 

Öğretmenler toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunda öğrencileri biçimlendirmekte kilit bir rol oynamaktadır ve bu bağlamda onları toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı rol modeli olmaya teşvik etmek önemlidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim sistemi açısından sürdürülebilir hale getirilmesi, ders içi ve ders dışı pratiklerde, lise müfredatında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair değişikliklerin yapılması, toplumsal cinsiyet kavramının görünür hale getirilmesi ve gelecek nesiller arasında bu farkındalığın yaygınlaştırılması ancak öğretmenlerin işbirliği ile mümkün olacaktır.

 

Mor Sertifika Programı, İstanbul’da Haziran ayının son haftası yapılır. Program bir hafta sürer. Program sürecinde lise öğretmenleri üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde misafir edilir.

 

Lise öğretmenleri öğrencilere toplumsal cinsiyete duyarlı rol model oluşturmak için eğitim sistemi içerisinde kilit bir role sahiptir. Lise öğrencileri hayatları ile ilgili kritik kararlar verdikleri bir yaş aralığındadırlar ve lise öğretmenlerinin öğrencilerin bu kararlarında oldukça etkili oldukları gözlemlenmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı, bu çalışmanın lise öğretmenleri ile daha verimli uygulanabileceğine karar verilmiştir.

 

Bir haftalık eğitim sonunda, program gerekliliklerini yerine getiren öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Hizmet içi Eğitim Sertifikası” verilmektedir. Sabancı Üniversitesi tarafından da “Mor Sertifika Programı Katılım Belgesi” verilmektedir.

 

Katılımcıların tüm ulaşım ve konaklama masrafları Sabancı Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

 

Program’a isteyen lise müdürü ve müdür yardımcılarının katılımı teşvik edilmektedir. İdari kadronun da projenin bir parçası olması ile okullarda projeler gerçekleştirmenin daha kolay olacağına inanılmaktadır.

 

Başvurularda kıdem ve hizmet yılından çok,  toplumsal cinsiyet konusunda bilincini arttırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma yapmak isteyen öğretmenlere öncelik verilecektir.

 

Programın birincil amaçlarından biri öğretmenlerin mesleki gelişim ve becerilerine katkı sağlamaktır. Mor Sertifika Programı süresince öğretmenlerle yeni metotlar, iletişim yöntemleri paylaşılmaktadır. Program, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim programları arasındadır.

 

Toplumsal cinsiyet konusunda çalışmaya gönüllü olmak, bu farkındalığı yaygınlaştıracak proje üretmeye istekli olmak programa katılım için yeterlidir. Gerekli farkındalığın bir haftalık program sürecinde ve takip toplantıları ile kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Mor Sertifika Programı her branşta öğretmenin faydalanabileceği şekilde yapılandırılmıştır. “Toplumsal Cinsiyet ve Doğa Bilimleri”; “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ,vb. eğitim modülleri ile ders içi ve ders dışı pratiklerde her alanda toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmanın öneminin altını çizmektedir.

 

Program sonrasında öğretmenlerin Mor Sertifika Programı kapsamında edindikleri bilgileri ders içi ve ders dışı faaliyetlere yansıtmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet farkındalığını içselleştirerek bu farkındalığı hem ders pratiklerine yansıtmaları hem de yürütecekleri çeşitli proje ve faaliyetlerle öğrencilere velilere ve çevrelerine yaygınlaştırmaları beklenmektedir.  Bu amaçla Sabancı Üniversitesi ekibi düzenli olarak öğretmenlerin illerini ziyaret ederek, yapmak istedikleri proje ve çalışmalara destek vereceklerdir.

 

Mor Sertifika Programı ardından proje ekibi düzenli olarak illere takip seyahatleri gerçekleştirecektir. Program’a katılan öğretmenlerin geliştirecekleri projelerde rehberlik edecektir.

 

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası