Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER): Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle Bütçelemeyi Öğreniyoruz
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)

Amacı: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İli: Edirne

Hibe Tutarı:  35.000 TL

Proje Ortağı: Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği (EBED)

Proje Süresi: 7 Temmuz 2014 – 30 Nisan 2015

 

Mevcut Durum

Edirne ilinde karar alma mekanizmalarında kadın temsili Türkiye ortalamasından yüksek olmakla beraber arzu edilen seviyede değildir. Aynı zamanda stratejik plan, performans programı ve bütçe gibi önemli dokümanlara toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı hedeflerin girebilmesi için kadın örgütlerinin Belediye ile uyumlu ve katılımcı bir ortaklık içinde çalışması gerekmektedir. EKAME-DER, bir önceki Sabancı Vakfı Hibe Programı döneminde aldığı hibe ile Edirne’nin en dezavantajlı 6 mahallesinde kadınların önceliklerini anlayabilmek için kapsamlı bir anket gerçekleştirmiştir. Bu anketin sonuçlarının belediye ile paylaşılması, bu konuda ilde farkındalık oluşturulması ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme'nin (TCDB) sivil topluma anlatılması için uygun bir atmosfer yaratılmış durumdadır.

 

Projenin Hedefledikleri

- EKAME-DER’in 6 mahallede yürüttüğü anket çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi, belediye stratejik plan çalışmalarında girdi olarak kullanılması

- Edirne il merkezinde (3 günlük) ve ilçelerinde (Keşan, Uzunköprü, Enez) yapılacak 1,5 günlük eğitim toplantıları ile TCDB hakkında farkındalık yaratılması

- Merkez ve ilçelerde, Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Kadın STK’lar ve belediye çalışanlarının TCDB konusunda bilinçlendirilmesi

- EKAME-DER öncülüğünde İzleme Grubu kurulması, bu İzleme Grubu’nun Edirne Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini izlemesi

- Arama Konferansı, Savunuculuk, İzleme Değerlendirme çalışmaları sonucunda Proje El Kitabı hazırlanması, basın yolu ile kamuoyuna duyurulması

- Stratejik plana en az bir hedefin EKAME-DER katkısı ile girmesi

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası