Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasını hızlandırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’nın bileşenlerinden biri Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (“TCDB”) bileşenidir. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (“UN Women”) TCDB bileşeninin uygulanmasından sorumlu kuruluştur.

Bileşen’in Hedefleri
• Yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensiplerini uygulama kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, projenin 11 pilot illindeki yerel yönetimlerden ve STK’lardan 275 kişiye bu konuda eğitim verilmesi
• 6 pilot ildeki yerel yönetim bütçelerinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme prensipleri doğrultusunda değişiklik meydana gelmesi
• Türkiye Belediyeler Birliği ve Sabancı Üniversitesi ile yakın işbirliği içerisinde TCDB eğitimlerinin kurumsallaşmasının temellerinin atılması

Hedef Gruplar
• Belediyeler
• İl Özel İdareleri
• Kent Konseyleri
• Sivil toplum kuruluşları, özellikle kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları
• Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri ve Gençlik Meclisleri
• Üniversitelerin Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezleri

TCDB Proje Ekibi
• UN Women, Orta ve Güneydoğu Avrupa Alt - Bölge Ofisi, Bölgesel Program Direktörü: Erika Kvapilova, Bratislava - Slovakya Teknik destek ve program yönetiminden sorumlu
• UN Women Birimi Ulusal Proje Koordinatörü: Ebru Özberk Anlı
• Proje asistanı: Ülkem Önal

Aktiviteler
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Projesi altında 6 temel aktivite bulunmaktadır:

1. İhtiyaç Analizi
UN Women, yerel yönetimler ve STK’lar için pilot illerde, yerel kalkınma planlarının uygulanmasına odaklanan bir ihtiyaç analizi yürütecektir. Bu analiz, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve yerel yönetimlerle yakın işbirliği içinde gerçekleşecektir. Hedef, TCDB girişimlerinin yapılacağı pilot illerde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu ve yerel yönetimlerinin TCDB metodolojisini, yerel planlama ve bütçeleme alanında kullanmaları için gereken bilgi ve ihtiyaçları belirlemektir.

2. Hedef Grupların Belirlenmesi ve Kapasite Analizi
UN Women (uluslararası ve ulusal danışmanlarla birlikte), İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer program ortaklarıyla yakın temas halinde eğitim çalışmalarının hedef gruplarını belirleyecektir. Hedef gruplar, bütçeleme ve yerel eşitlik planlarından sorumlu yerel yönetim birim yöneticileri ve toplumsal cinsiyet uzmanlarının yanı sıra, Kent Konseyleri, Kadın ve Gençlik Meclisleri olarak belirtilmiştir. Bu aktivite kapsamında, eğitimlerin şekillendirilmesi açısından, hedef grubun yerel planlama ve bütçeleme süreçlerinde TCDB yöntemlerini kullanabilmeleri için gerekli ihtiyaçları tespit edilecektir.

3. Performans İzleme Çerçevesinin Oluşturulması
Gelişimi ölçmek amacıyla, ihtiyaç analizi sonuçlarına göre, başlangıçtaki durum, hedefler ve göstergeler, belirlenecektir.

4. Eğitim Programlarının ve Dokümanlarının Hazırlanması
Hedef grupların, ihtiyaç ve kapasite analizlerine bağlı olarak, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından eğitim programları geliştirilecektir. Eğitim materyalleri, hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanacaktır.

5. Eğitimlerin Verilmesi ve Değerlendirilmesi
Eğitimin verildiği süreçte, katılımcıların geribildirimi doğrultusunda eğitim materyalleri yakından denetlenecektir. 11 pilot ilde 275 katılımcı, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından verilecek eğitimlere katılacaktır.

6. Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tavsiyelerin sunulması
Eğitim sürecinin sonuçları değerlendirilerek, başarılı uygulamalar ileride kullanmak amacıyla kayda alınacaktır. Değerlendirme sonuçları, program ortakları ile paylaşılacaktır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitimlerini kurumsallaştırma yolundaki öneriler, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sabancı Üniversitesi beraberliğinde ve diğer program ortaklarının önemli katkılarıyla geliştirilecektir.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası