Eskişehir Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Eskişehir Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği

Amacı: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İli: Eskişehir

Hibe Tutarı: 34.875 TL

Proje Ortağı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Süresi: 1 Ekim 2013 – 30 Nisan 2014

 

Mevcut Durum

Kadın ve erkek hukuksal olarak eşittir ancak sosyo-ekonomik ve siyasal göstergelere yansıyan eşitsizlikler mevcuttur. Sosyo-ekonomik ve siyasal göstergelere yansıyan eşitsizlikleri gidermede gerekli olan toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçedir ancak mevcut mevzuat bu bütçeyi oluşturmaya izin vermemektedir. Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine duyarlı bütçeleme için modelleme/örnekleme (uygulama) eksikliği bulunmaktadır.

 

Projenin Hedefledikleri

- Proje kapsamında Eskişehir ilinde kayıtlı bulunan 14 Resmi Kurum (merkezi yönetim ve yerel yönetim), 14 Meslek Odası ve 48 STK temsilcisi üç gün sürecek Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) eğitimi alacaktır.

- Eğitim alan kurumlar şehir çapında faaliyet gösterecek Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Platformu’nu kuracaktır.

- Platform, üç gün sürecek bir arama konferansı yaparak, iyi uygulama örneklerini inceleyecek ve Eskişehir iline dair bir yol haritası çıkaracaktır.

- Platform daha sonra kamu kurumlarını ziyaret ederek bu yol haritasına uygun olan çalışmaların yapılabilmesi için kamuoyu yaratacaktır.

- Eğitimlerin sonunda ortaya çıkan içerik ve modelleri kapsayan proje el kitabı basılıp, dağıtılacaktır.

- Bu sayede 14 Resmi Kurum (merkezi yönetim & yerel yönetim), 14 Meslek Odası, 48 STK dahil olmak üzere şehirde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda, odalarda ve sivil toplumda TCDB konusunda farkındalık geliştirilmiş olacaktır.

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası