Toplumsal Gelişme Hibe Programı
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

İlk kez 2009 yılında açıklanan Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında, bugüne kadar 631 başvuru alınmıştır. Bunların arasından seçilen 19 proje toplam 3,3 Milyon TL hibe desteği ile 71 ilde uygulanmaktadır.


Toplumsal Gelişme Hibe Programın stratejisi alanlar ve örtüşme noktaları, konu başlıkları ve çözüm yaklaşımları üzerine kurulmuştur:

 

1. Alanlar ve Örtüşme Noktaları

Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında, kadın, genç ve engelli alanlarının örtüşme noktalarına önem vererek alanlar arası çalışmaların daha bütünsel bir yaklaşım içinde gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda desteklenen projeler ve  yapılan faaliyetlerin;
• Kadın ve genç  çalışma alanlarında "Engelli Boyutu"
• Genç ve engelli çalışma alanlarında "Toplumsal Cinsiyet Boyutu"
• Engelli ve kadın çalışma alanlarında "Gençlik Boyutu" kazandırması hedeflenmektedir.

 

2. Konu Başlıkları
Kadın, genç ve engellilere yönelik projelerle Hibe Programı’na başvuruda bulunacak projelerin öncelikli konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Toplumsal Adalet
  • Ekonomik Katılım
  • Toplumsal Katılım

 

3. Çözüm Yaklaşımları
Kadın, genç ve engellilerin yaşadığı fırsat eşitsizliği ve sosyal dışlanma tek bir proje veya faaliyet ile çözümlenemez. Bu sorunların birden fazla ve birbirinden farklı kaynağı olması nedeniyle, projeler farklı yaklaşımlar içerdiğinde daha etkin, kalıcı ve yaygınlaştırılabilir sonuçlar üretir.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı öncelik verdiği çözüm yaklaşımları sistem, sektör ve hizmet olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır:

  • Sistem yaklaşımı, eşitsizlik yaratan ve/veya katılımı engelleyen yasaların ve uygulamaların daha erişilebilir ve kaliteli olması amacıyla karar vericileri (TBMM, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler) etkileyen çalışmalar
  • Sektör yaklaşımı, hedef kitleye hizmet veren kurumlar (STK’lar, kamu kuruluşları, vb.) arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımı amacıyla yapılan çalışmalar
  • Hizmet yaklaşımı, hedef kitleye (kadın, genç, engellilere) doğrudan hizmet veren ya da var olan hizmetleri iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar
Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası