Habitat İçin Gençlik Derneği: Yerel Demokrasi Akademileri
Yazı boyutunu büyüt Yazı boyutunu küçült

Proje Künyesi

Kurum: Habitat için Gençlik Derneği (Habitat)

Amacı: Kadın, genç ve engellilerin kentteki karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanması

İlleri: Adana, Ankara (Çankaya), Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Ordu, Van

Hibe Tutarı: 279.000 TL

Proje Ortağı: Yerel Yönetimler, Kent konseyleri ve STK’ların bulunduğu 23 ortak

Proje Başlangıcı: 15 Nisan 2010

Proje Bitişi: 15 Temmuz 2011

 

Mevcut Durum

Türkiye’de kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata ve karar alma süreçlerine katılımı oldukça düşüktür. Kentlerdeki yerel karar alma mekanizmalarından biri olan Kent Konseyleri’nin bünyesinde Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri aracılığıyla bu ilgi gruplarının kent yaşamına ve kentteki karar alma süreçlerine aktif katılımı kolaylaştırılmaktadır. Ancak Kadın, Genç ve Engelli Meclislerinin kapasitelerinin zayıf olması meclislerin etkili politika önerileri geliştirememesine neden olmaktadır. (Habitat, 2010)

 

Projenin Hedefledikleri

 • 8 ilde:
 • 8 Yerel Demokrasi Akademisi kurulacak.
 • 48 Kadın, Genç ve Engelli Meclisi temsilcisi eğitmen olarak yetiştirilecek.
 • Eğitim alan meclis temsilcileri 600 meclis üyesini savunucu olarak yetiştirecek.
 • Kadın, genç ve engelli meclisleri seminer ve bilgilendirme çalışmaları ile 6000 kişiye ulaşacak.
 • Meclisler kadın, gençlik ve engellilerin ihtiyaçlarına yönelik politika önerileri geliştirecek.
 • Türkiye’de Kent Konseyi Meclisleri için bir örnek model oluşturulacak ve model rapor olarak ilgili kurumlara ve Bakanlıklara sunulacak.

 

Proje Sonuçları

 • 8 ilde Yerel Demokrasi Akademi Eğitimleri için kent konseyleri bünyesinde mekanlar hazırlandı.
 • Haklar ve savunuculuk konusunda bir müfredat geliştirildi, kadın, genç ve engelli meclisi temsilcisi 49 asistan eğitici bu müfredat kapsamında eğitim aldı.
 • Eğitim alan asistan eğiticiler, kendi illerinde verdikleri eğitimlerle 594 kadın, genç ve engelli meclisi üyesine ulaştılar.
 • Kadın, genç ve engelli meclisleri, haklar konusunda verdikleri seminer ve bilgilendirme çalışmalarıyla proje illerinde 11.000’den fazla kişiye ulaştılar.
 • İllerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kent anketleri hazırlanarak 5600 kişi üzerinde uygulandı, sonuçlar kent analizi sonuç raporu olarak kitaplaştırıldı. Sonuç raporu için tıklayınız.
 • Meclislerde, kadın, genç ve engellilerin ihtiyaçlarını dikkate alan 70 politika ve proje geliştirildi.

 

Katılımcı Görüşleri

“Haklar bizim en az bildiğimiz fakat en çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu; bu konuda ne kadar eksik olduğumuz anladık.”

Meclis Temsilcisi, Adana


“Verilen eğitimler sonunda kadın, gençlik ve özellikle engelli hakları ve günlük hayatlarında yaşanılan zorluklarla ilgili bilgi sahibi olup, bu konulardaki hassasiyetim arttı.”Meclis Temsilcisi, Kocaeli

“Projeyi anlattıkça ve karşılıklı paylaştıkça aslında biz de birçok şeyi yeniden öğreniyoruz. Projeyi dinleyenlerin olumlu tepkileri de bizleri heyecanlandırıyor. Önceleri anlatmakta zorlandığımız birçok hak kavramını,  şimdi daha somut cümlelerle ifade edebildiğimizidüşünüyorum.”

Meclis Temsilcisi, Çankaya

 

Üyelikler | SSS | Basın Haberleri | Sosyal Medya | Multimedya Galeri | Logo Kullanımı | Site Haritası | İletişim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Sabancı Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.   Sabancı Vakfı Facebook Sayfası   Sabancı Vakfı Twitter Sayfası