Devlet Resim ve Heykel Müzesi

İlk olarak 1930 yılında Türk Ocakları Merkez binası olarak inşa edilen bina, yıllar içinde çeşitli resmi kurumlara tahsis edilerek el değiştirmiştir. 1972 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ankara Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na dönüştürülen Türk mimarisinin bu görkemli yapısı 1975 yılında Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Kültür Bakanlığı’nca 1976 yılında teslim alınan bina müze koleksiyonları oluşturularak hizmet vermeye başlamıştır.

1985 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla bina orijinal şekline uygun olarak restore edilmeye başlanmış, locaları ve süslemeleri 1930 yılındaki şeklini alarak sahnesi kullanılır duruma getirilmiştir. 1985 yılı sonlarında açılan salonda haftanın yedi günü sanat etkinlikleri yapılmaktadır. Bu yönüyle Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, müze işlevi yanında bir kültür merkezi görevini de üstlenmiştir.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün merkez örgütüne bağlı bir müdürlük olarak örgütlenmiştir. Müzenin bünyesinde daimi sergilerin teşhir edildiği altı salon, üç güzel sanatlar galerisi (Korutürk, Arif Hikmet Koyunoğlu ve Sedat Simavi), üç atölye (resim, heykel, seramik), bir restorasyon atölyesi, altı teşhir salonu, güzel sanatlar uzmanlık kitaplığı, şark salonu, yönetim bölümü, kafeterya ve depoları bulunmaktadır.

Müze binası bir kültür merkezi olarak tasarlandığından, Türk motifleriyle süslü, 500 koltuklu akustiği mükemmel bir salona sahiptir. Ankara Devlet Opera ve Balesi bu salonda haftanın üç günü operet temsilleri vermektedir. Diğer günlerde Kültür Bakanlığı ve özel sanat toplulukları konserler vermekte, film-halk dansları gösterileri yapılmaktadır. Kültürel amaçlı kongre, panel ve konferanslar da gündüz etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Müzenin ana görevi, koleksiyonlarındaki yapıtları korumak, ziyaretçilerin izlemelerine olanak tanımaktır. Müze koleksiyonlarından seçilen yapıtlar zaman zaman yurt içinde ve yurt dışında sergilenerek tanıtımın etkinliği artırılmaktadır. Üç güzel sanatlar galerisinde sanat sezonu boyunca 60 kadar ulusal ve uluslararası sergi açılmaktadır. Müze atölyelerinde açılan kurslar müzenin diğer bir etkinliğidir. Bu kurslara yetenekli, her yaş ve meslekten kişiler katılmaktadır.

Restorasyon atölyesi başta müze olmak üzere kamu kuruluşlarına, özel galerilere hizmet vermektedir. Resim, heykel, seramik dallarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler müzenin en devamlı ziyaretçileridir. Kamu kuruluşlarının ve yurt dışı temsilciliklerimizin sanat yapıtlarıyla donatılması görevi de müzeye verilmiştir.

İletişim Bilgileri

Adres : Talatpaşa Bulvarı Opera Meydanı-Altındağ-Ankara
Tel : (312) 310 20 94
Faks : (312) 311 82 64
Müdür : Berna Kaya Okan
Web Adresi : kulturturizm.gov.tr

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.