T.C. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği

T.C. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarına kıyısı olan belediyelerce Marmara denizinin ve boğazların kirlenmesini önlemek, su ürünlerini korumak, çeşitli belediye hizmetlerini -özellikle turistik amaçlı kuruluşlarla girişimleri- koordine etmek, çağdaş çevre sorunlarını çözümlemek amacıyla kurulmuştur.

T.C. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarına kıyısı olan belediyelerce Marmara denizinin ve boğazların kirlenmesini önlemek, su ürünlerini korumak, çeşitli belediye hizmetlerini -özellikle turistik amaçlı kuruluşlarla girişimleri- koordine etmek, çağdaş çevre sorunlarını çözümlemek amacıyla kurulmuştur.

Birliğin faaliyet alanı, Marmara bölgesinde yer alan üyelerin sınırları içindeki alandır. Marmara Bölgesi'nde 11 ilde faaliyet gösteren birliğin dyaklaşık 230 belediye üyesi bulunmaktadır. Birliğin en önemli amaçlarından biri, yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.

T.C. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği binasının giriş katında Tarih Vakfı, birinci katında Türk-Alman Çevre Merkezi Birliğine bağlı Yerel Yönetimler Akademisi yer almakta, ikinci katta ise Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği çalışmalarını yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : Zindankapı Değirmen Sokak No:15 34134 Haliç-Eminönü-İstanbul
Tel : (212) 513 56 50 (3 hat)
Faks : (212) 526 52 76
Web Adresi : marmara.gov.tr
E-Posta : seminer@marmara.gov.tr
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü : Züver Çetinkaya
Tel : (212) 513 56 50 Dahili:120 / 121

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.