Hakkımızda

Biz Kimiz?

"Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak..."

Merhum Hacı Ömer Sabancı'nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği "Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak..." ilkesini benimseyen Sabancı kardeşler bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)'nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde de en büyük desteği tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı'dan almışlardır.

Sabancı Topluluğu'nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da Sabancı Vakfı aracılığıyla geniş ölçüde yayması sonucu, bugün Sabancı Vakfı, Türkiye'nin bir aile tarafından kurulan en büyük Vakıflarından birisidir.

Sabancı Vakfı Kurumsal Filmi

Bir Gönül Zengini: Sadıka Sabancı

Vizyonumuz: Bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum

Misyonumuz: Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmak

Temel Değerlerimiz: İnsan Sevgisi, paylaşma, öncülük, samimiyet

Faaliyet Alanlarımız:

 • Eğitim
 • Kültür-Sanat
 • Sosyal Değişim

Sabancı Vakfı Broşürü için tıklayınız...

Sabancı Vakfı faaliyetlerini malvarlığından sağlanan gelirler ve Sabancı Topluluğu şirketlerinin bağışları ile sürdürmektedir. Ayrıca, Vakıf kuruluş senedi hükümlerine göre, Sabancı ailesinin hiçbir ferdi Vakıf gelirlerinden yararlanamamaktadır.

Sabancı ailesi, kurmuş olduğu pek çok sanayi kuruluşuyla Türk ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Sosyal ve kültürel kurumların açılmasına da büyük önem veren aile bireyleri, çok sayıdaki hayır girişimlerinde aktif rol almışlardır.

Bu kapsamda, Sabancı ailesinin hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı) kurulmuştur. Merhume Sadıka Sabancı’nın tüm malvarlığını bağışlaması ve aile bireylerinin katkılarıyla Sabancı Vakfı, kısa sürede Türkiye’nin en büyük vakıflarından birisi olmuştur.

Kalıcı Eserler

Kuruluşundan bu yana geçen sürede Sabancı Vakfı, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, öğrenci yurtları, öğretmen evleri, sağlık kurumları, spor tesisleri, kültür merkezleri ve sosyal tesisler yaptırarak 120'den fazla kalıcı eser meydana getirmiş ve toplumun hizmetine sunmuştur.

 • Sabancı Üniversitesi (www.sabanciuniv.edu)
 • 37 Eğitim Kurumu
 • 19 Öğrenci Yurdu
 • 16 Öğretmenevi
 • 5 Sağlık Kurumu
 • 4 Kütüphane
 • 5 Spor Tesisi
 • 16 Kültür Merkezi
 • 8 Sosyal Tesis
 • 9 Katkı Sağladığımız Kalıcı Eser

Burslar

Kuruluşundan bugüne kadar 44.000'den fazla burs veren Sabancı Vakfı, 2009-2010 ders yılından başlayarak uygulamaya koyduğu Sabancı Vakfı-Vista Bursu ile burs programına her yıl 400 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte bursiyer sayısı 1.500'e yakındır. Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, karşılıksızdır.

 • Üniversiteye Giriş Bursu
 • Kalkınmada Öncelikli İller Bursu
 • Engelli Öğrenciler Bursu
 • Sabancı Vakfı-Vista Bursu

Ödüller

Sabancı Vakfı tarafından ilk olarak 1994 yılında başlatılan ve her yıl devam etmekte olan Ödül Programları çerçevesinde eğitim, sanat ve spor alanlarındaki başarıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ödül Programları kapsamında, bugüne kadar 1100'ü aşkın sayıda ödül verilmiştir.

 • Sabancı Vakfı Eğitim Ödülleri
 • Sabancı Vakfı Halk Dansları Yarışması Ödülleri
 • Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri
 • Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
 • Sakıp Sabancı Spor Ödülleri
 • Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri

Kültür Sanat

Sabancı Vakfı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak ve geleneksel değerlere sahip çıkmak amacıyla çeşitli festivallere ve yarışmalara destek olmaktadır.

 • Türkiye Halk Dansları Yarışması
 • Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
 • Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
 • Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu
 • Uluslararası Ankara Müzik Festivali
 • Metropolis Kazıları

Sosyal Değişim

Sabancı Vakfı “Kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkıda bulunmak” amacıyla hibe programları, ortaklıklar, seminer ve diğer faaliyetler aracıyla destek vermektedir.

 • Toplumsal Gelişme Hibe Programı
 • Fark Yaratanlar Programı
 • Birleşmiş Milletler “Kadınların Ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi” Ortak Programı
 • Kentsel Alanda Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)
 • Sabancı Vakfı Seminerleri
 • Toplumsal Katkılarımız

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.