Şevket Sabancı Kütüphanesi - Yıldız Teknik Üniversitesi

Şevket Sabancı Kütüphanesi, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak işletilmek üzere Üniversite Rektörlüğü’ne devredilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde 1986 yılında hizmet vermeye başlayan Şevket Sabancı Kütüphanesi toplam 2.764 m2 alan üzerinde kurulmuş olup, 2.264 m2 kapalı alana sahiptir.

Tüm Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli üye olmak koşulu ile kütüphaneden ve ödünç verme hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca, diğer üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları, araştırmacılar, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları ve özel sektör mensupları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca belirlenen koşullar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres :

Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

Yıldız Kampusü 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel : (212) 383 70 70
Faks : (212) 260 80 94
E-Posta : kutuphane@yildiz.edu.tr
Web Adresi : ktp.yildiz.edu.tr
Kütüphane Daire Başkanlığı Şube Müdürü : Bülent Çinsar
Tel : (212) 383 22 12-15

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.