2018 Başvuruları

HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak 2018’de başlamış, 9 Şubat 2018 17.00 itibariyle sona ermiştir.

Hibe Programı kapsamında 52 ilden toplam 217 başvuru alınmıştır. Başvurular ağırlıklı olarak Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden gelmiştir. Başvuran kurumların 168’i dernek, 26’sı üniversite, 19’u vakıf ve 4’ü kooperatif olmuştur.

Önümüzdeki dönemde Hibe Programı çerçevesinde alınan başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir.

Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 1.000.000 TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

  Süreç Tarih
  Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 12-15 Şubat 2018
  Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 16 Şubat 2018
  Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması 19 Şubat – 29 Mart 2018
  Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 30 Mart 2018
  Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi 30 Mart – 13 Nisan 2018
  Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 13 Nisan – 28 Haziran 2018


  Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi

  Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi

  29 Haziran 2018

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.