2019 Başvuruları

Sabancı Vakfı 2019 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak 2019’da başlamış, 8 Şubat 2019 17.00 itibariyle sona ermiştir.

HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Hibe Programı kapsamında 59 ilden toplam 256 başvuru alınmıştır. Başvurular ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nden gelmiştir. Başvuran kurumlardan 187’si dernek, 40’ı üniversite, 20’si vakıf ve 9’u kooperatif olmuştur.

Önümüzdeki dönemde Hibe Programı çerçevesinde alınan başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir. 

Sabancı Vakfı 2019 Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 1.000.000 TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

  Süreç Tarih
  Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 11-15 Şubat 2019
  Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 18 Şubat 2019
  Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması 19 Şubat – 5 Nisan 2019
  Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 8 Nisan 2019
  Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi 8 – 19 Nisan 2019
  Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 19 Nisan – 23 Haziran 2019

  Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi

  Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi

  24 Haziran 2019

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.