2020 Başvuruları

HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak 2020’de başlamış, 10 Şubat 2020 17.00 itibariyle sona ermiştir.

Hibe Programı kapsamında 58 ilden toplam 254 başvuru alınmıştır. Başvurular ağırlıklı olarak Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelmiştir. Başvuran kurumların 198’i dernek, 29’u üniversite, 22’si vakıf ve 5’i kooperatif olmuştur.

Başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir.

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 1.500.000 TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

Süreç Tarih
Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 11-14 Şubat 2020
Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 17 Şubat 2020
Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması 18 Şubat - 3 Nisan 2020
Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 6 Nisan 2020
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi 6 - 15 Nisan 2020
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 16 Nisan - 23 Haziran 2020

Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi

Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi

24 Haziran 2020

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.