Bilinçli Anne, Temiz Kent

Bilinçli Anne, Temiz Kent

Proje Künyesi
Kurum: Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
İl: Trabzon
Hibe Tutarı: 12.100 TL
Proje Ortağı: Tema Vakfı Trabzon Temsilciliği, Çevre Kültür Girişimcileri Derneği, Türk Anneler Derneği-Trabzon Şubesi
Proje Süresi: 1 Kasım 2008 - 6 Nisan 2009

Hedef Grup

Eğitim için seçilecek 60-150 arası kadın/genç kız

Proje Özeti

Projenin ana fikri sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için, bireylerin, özellikle kadınların (annelerin ve potansiyel anne olacak genç kızların); kent, kentli yaşamı ve kentli davranışları konusunda bilgilendirilmesidir. Kentte yaşayan veya kente göç ettiği halde köyü ile aktif bağlantısını sürdüren 60-150 arası kadın ve genç kıza; kent, kent kültürü ve tarihi, çevre sorunları, haklar ve sorumluluklar konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi, çözümün birebir içinde bulunmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.