Birleşmiş Milletler Ortak Programı (2006-2010)

Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları, İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nin içinde bulunduğu "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" (kısaltılmış isim BMOP), 6 pilot ilde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik daha kaliteli, kadın odaklı yerel hizmetler geliştirilmesi, kadın haklarının korunması, bu konuda bilincin artırılması için tasarlanmıştır.


Program Hakkında Bilgi

Ortak Kurumlar

  • Türkiye’de faaliyet gösteren tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları (Programın ana yürütücüsü UNFPA olmuştur)
  • İçişleri Bakanlığı
  • Sabancı Vakfı
  • Sabancı Üniversitesi

Donör Kurumlar

  • Sabancı Vakfı
  • Türkiye’de faaliyet gösteren tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları
  • Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada ve Norveç'in Türkiye’deki Elçilikleri

İller ve Program Süresi

  • İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van
  • Ortak Programın süresi: 4 yıl (Açılış: Aralık 2005, Kapanış: Ocak 2010)

Programın Amacı

Programın genel amacı, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması, kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Program hakkında kapsamlı yayın (2010) için lütfen tıklayınız...


ANA FAALİYETLER

BMOP çerçevesinde yürütülen 3 Ana Faaliyet (Yerel Çalışmalar, Sabancı Vakfı Hibe Programı, Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Programı) ve bu faaliyetlerin sonucunda elde edilen çıktılar aşağıda özetlenmiştir.

1. YEREL ÇALIŞMALAR

Kamuoyu Araştırması: "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" kapsamında elde edilecek sonuçların etkin ve gerçekçi olabilmesi için kadınların ihtiyaç, talep ve öncelik alanlarının belirlenmesi önemlidir. Gereken belirlemeleri yapmak üzere İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yaşayan 3 bin kadın ve erkek arasında bir kamuoyu araştırması yapıldı. Bu kamuoyu araştırmasında, aile, eğitim, istihdam, yerel hizmetlerden yararlanma ile toplumsal ve siyasal katılımdaki sorunların genel hatlarının da belirlenmesi amaçlanmıştı.

Araştırma sonuçları öncelikler, sorunlar ve talepler anlamında hem pilot illerde yaşayan kadınların bakış açısını ortaya koymuş, hem de bu konulardaki erkeklerin durum, tutum ve kanaatlerinin anlaşılmasına olanak sağlamıştır. Araştırma raporu için tıklayınız...

Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri: 4 yıl boyunca kadın ve kız çocuklarına yönelik stratejik ve politika önerileri içeren yerel ve ulusal düzeyde düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri ve toplantılarına yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 3.420 kişi katıldı.

Kadın ve Kız Çocuklarının Öncelikleri İçin Yerel Eşitlik Eylem Planları: BMOP’un uygulandığı altı ilde kadın ve kız çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncelik verileceğine ve uygulamaların sürdürülebilirliğine dair bir taahhüt belgesi olan “Yerel Eşitlik Eylem Planları” hazırlanarak, İl Genel ve Belediye Meclisleri tarafından onaylandı ve uygulamaya kondu.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları, Yerel Eşitlik Birimleri: YEEP’lerin uygulanmasını sağlamak ve kadınların yerel hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla altı ilde Valilikler ve Belediyeler bünyesinde Eşitlik Birimleri, İl Genel Meclisleri ve Belediye Meclislerinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen kararların alınması için girişimlerde bulunmakta, kararları toplumsal cinsiyet perspektifi ile gözden geçirmekte, kararların uygulanmasını izlemekte ve yerel STK’larla işbirliği yapmaktadır.

Kadınlara Yönelik Kaliteli Hizmet Sunumu: BMOP, altı Program ilinde kaliteli yerel hizmet sunumunu desteklemiş, bu kapsamda; Kadın Danışma Merkezleri, Sığınma Evleri, Kreşlerin açılması, Mesleki Eğitim imkânları, sokakların daha iyi ışıklandırılması, parkların kadınların kullanımını sağlamak üzere yeniden düzenlenmesi ile Kentsel Hizmetlerin iyileştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Türkiye İçin Bir Model: İçişleri Bakanlığı Genelgesi: Ülkemizin de taraf olduğu, BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri arasında geçen toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla “BMOP kapsamında yapılan çalışmalardan yararlanılmasını” isteyen, 19.02.2010 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi 81 ilin Valiliğine gönderildi.

2. SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI

STK ve Kurumlara Kapasite Geliştirme: Sabancı Vakfı, “Yerel Eşitlik Eylem Planları”nın hayata geçirilmesini sağlamak üzere Hibe Programları açarak, altı pilot ilde 34 yerel projeye hibe verdi. Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen projelerin yerel yönetimlerce sahiplenilmesi ve sürdürülmesiyle program süresince yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıldı.

Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Başbakanlık Genelgesi: Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında Harran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Şimşek tarafından yürütülen Mevsimlik Tarım İşçileri projesinin başarıya ulaşması sonucunda 24.03.2010 tarihinde “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi yayınlandı.

3. SABANCI ÜNİVERSİTESİ MOR SERTİFİKA PROGRAMI

Öğretmenler İçin Mor Sertifika Programı: Sabancı Üniversitesi tarafından 6 ildeki lise öğretmenlerine yönelik verilen toplumsal cinsiyet seminerleri ile 2.144 katılımcıya ulaşıldı, 206 lise öğretmeni bir haftalık kapsamlı programı tamamlayarak "Mor Sertifika" aldı. "Mor Sertifika" Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında hizmet içi eğitim olarak sayılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Mor Sertifika Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde müfredatın toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelenmesini amaçlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasında önemli rol oynamıştır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.