Birleşmiş Milletler Ortak Programı (2012-2015)

Sabancı Vakfı desteği ve ortaklığıyla yürütülen programların ikincisi olan “Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” 2012-2015 arasında 11 pilot ilde uygulanmıştır.

Program Hakkında Bilgi

Uygulayıcı Ortaklar:

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women)
 • Sabancı Vakfı
 • Sabancı Üniversitesi

İşbirliği İçinde Olunan Kurumlar:

 • İçişleri Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Türkiye Belediyeler Birliği

Donör Kurum

 • Sabancı Vakfı

İller ve Program Süresi

 • Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Ordu
 • Programın süresi: 3 yıl (Eylül 2012 - Eylül 2015)

Programın Amacı

Programın genel amacı, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması ve kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Ana Faaliyetler

Programın faaliyetleri birbirini destekleyen 3 bileşenden oluşmaktadır:

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” sistemleri oluşturulmasına yönelik yerel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda, yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir hale gelmesi hedefleniyor.

“Sabancı Vakfı Hibe Programı” aracılığıyla pilot illerdeki kadın STK’larının projelerine hibe verilecek. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan üniversiteler ve yerel yönetimler bu projelerde ortak olarak yer alabilecekler. Sabancı Vakfı Hibe Programı ile kadın STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Mor Sertifika Programı” kapsamında lise öğretmenlerine Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek. Ayrıca, yerel yönetimler ve STK’lar da toplumsal cinsiyet atölyelerinden yararlanacak.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.