Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler

Proje Künyesi
Kurum : Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Amacı : Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birbirlerini destekledikleri bir ağ oluşturulması ve köy okullarında kaliteli ve çocuk merkezli bir eğitim sağlanması
Bölge : Şanlıurfa
Hibe Tutarı : 97.162 TL
Proje Ortağı : Harran Kaymakamlığı
Proje Süresi : 9 Ekim 2017 - 28 Eylül 2018
Durumu : Devam Ediyor
Proje Yılı : 2017

Mevcut Durum

Türkiye’deki birçok ilin aksine, Şanlıurfa ilinin Harran ilçesi, kırsal nüfusun arttığı ve birleştirilmiş sınıfların yoğun olduğu bir bölgedir. Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri için sınıf yönetimiyle ilgili bir kaynak ya da dayanışma mekanizması bulunmamaktadır. Öğretmenler için bir dayanışma mekanizması oluşturulması çocukların nitelikli eğitime ulaşmasına katkı sunabilir.

Projenin Hedefledikleri

  • Harran’da 25 öğretmen, proje koordinatörü ve gönüllü uzman eşliğinde 7 buluşma düzenlenecek.
  • Uzmanlar eşliğinde her okul için bir eylem planı oluşturulacak ve eylem planlarının uygulanmasıyla ilgili buluşmalar gerçekleştirilecek.
  • Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek konular çerçevesinde eğitim konuşmaları gerçekleştirilecek.
  • Köylerde çalışan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin, gönüllü ve uzmanların birbirlerini destekleyebilecekleri fiziksel ve dijital platformlar oluşturulacak.
  • Birleştirilmiş sınıflarda eğitim ile ilgili kaynak ve örnek uygulamalar yaratılıp yaygınlaştırılacak.

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.