Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli

Proje Künyesi
Kurum : Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Amacı : Erken yaşta evliliklerin önlenmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerelde kapsamlı bir müdahale mekanizması kurulması
Bölge : Nevşehir
Hibe Tutarı : 499.188 TL
Proje Ortağı : Başkent Üniversitesi Kadın, Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi
Proje Süresi : 1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019
Durumu : Başlıyor
Proje Yılı : 2018

Mevcut Durum

Erken yaşta ve zorla evlendirilen kız çocukları, aile içi şiddete ve cinsel istismara karşı savunmasızdır; hamile kalmaları halinde ise bedenleri ve ruhsal gelişimleri henüz çocuk doğurmaya hazır olmadığı için gebelikte ve doğumda sorun yaşama riskleri yüksektir. Ayrıca kız çocukları evlenir evlenmez, evdeki sorumlulukları üstlenerek, çoğu zaman eğitim hayatlarına son vermek zorunda kalır. Erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilebilmesi için konunun sağlık boyutu ile ele alınması ve çok taraflı bir müdahale sistemi kurulması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Nevşehir’de yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla projenin planlanması ve görev paylaşımının yapılabilmesi için çalıştaylar düzenlenecek.
  • Erken yaşta evlenmiş 25 kadın “Sağlık Aracıları” olarak yetiştirilecek ve bu kadınlar ev ziyaretleriyle çevrelerindeki diğer kadınları bilgilendirecek.
  • Erken yaşta evliliklerin zararları ve önlenmesi konularında eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, güvenlik ve adalet çalışanları ile din görevlilerine eğitimler verilecek.
  • Erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve ergen gebelerin tüm kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaya yönelik 3 çalıştay yapılacak ve yerel eylem planları hazırlanacak.
  • Afiş, broşür, kısa film gibi araçlarla il genelinde farkındalık ve kampanya çalışması yürütülecek.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.