Çok Geç Olmadan - İstanbul

Proje Künyesi
Kurum : Nirengi Derneği
Amacı : Ortaokul ve lise öğrencilerinin akran zorbalığı ve şiddet konularında fakındalığının artırılması, oluşturulacak okul temelli standart operasyon prosedürü ile ergen ihmal ve istismarının önlenmesi
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 199.905 TL
Proje Ortağı : Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Süresi : 16 Temmuz 2018 - 12 Temmuz 2019
Durumu : Devam Ediyor
Proje Yılı : 2018

Mevcut Durum

Akran zorbalığı ve şiddetin sıklıkla yaşandığı okullarda, çocuklara yönelik ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik standart bir uygulama prosedürünün bulunmadığı bilinmektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin bu konularda farkındalıklarının artırılması, ihmal ve istismarın engellenmesi için okul temelli standart operasyon prosedürü oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon sağlanması gerekmektedir. 

Projenin Hedefledikleri

  • “Çok Geç Olmadan İstismara Dur De” eğitim modülü hazırlanacak ve 30 okulda 1.400 öğretmen ve idareciye eğitim verilecek.
  • Eğitici Eğitimi Kılavuzu hazırlanacak ve 35 öğretmene eğitici eğitimi verilecek.
  • Okullarda ihmal ve istismara müdahale edilebilmesi için Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü (OTSOP) geliştirilecek ve bu prosedürün MEB’in hizmet içi eğitim sistemine girmesi için çalışmalar yürütülecek.

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.