Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Proje Künyesi
Kurum : Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Amacı : Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerde engelli farkındalığı yaratılması; interaktif materyaller ile engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 499.794 TL
Proje Ortağı : İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Süresi : 02 Ekim 2017 - 28 Eylül 2018
Durumu : Devam Ediyor
Proje Yılı : 2017

Mevcut Durum

Eğitim hakkı tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır. Ancak mevcut yasal düzenlemelere rağmen engelli çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve kaliteli eğitime erişimde problem yaşadıkları bilinmektedir. Öğretmenlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaması, velilerin olumsuz tutumları, engelli çocukların erişimine uygun fiziki eğitim ve öğrenme ortamının olmaması ve engelsiz çocukların engelli akranlarına yönelik tutum ve davranışları eğitimin önünde engel oluşturmaktadır. Tüm aktörlerin bilgilendirilerek okul ikliminin dönüştürülmesi ve okullarda engellilik kavramının olağanlaştırılması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşmasına yönelik yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalar taranacak ve başarılı örnekler derlenecek.
  • 3 pilot okulda bilgilendirme toplantıları yapılacak ve etnografik çalışma ile öğretmen ve öğrencilerin engellilik algıları tespit edilecek.
  • 30 öğretmenin katılımıyla kapsayıcı eğitim, ayrımcılıkla mücadele ve engelli öğrencilerin desteklenmesi konularında 8 haftalık bir eğitim programı uygulanacak.
  • Engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşması amacıyla içerik geliştirme ekipleriyle farklı yaşlara yönelik oyun, animasyon film ve etkinlik önerileri geliştirilecek ve tüm çalışmalar sınıflarda uygulanacak.
  • Velilerin engelli öğrencilere yönelik tutumlarını değiştirmek amacıyla bir veli eğitim modülü hazırlanacak ve 20 veliyle eğitim gerçekleştirilecek.
  • Proje sürecinde geliştirilen tüm içeriğin ve deneyimlerin diğer öğretmenlerle de paylaşılması amacıyla bir öğretmen kılavuzu hazırlanacak.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.