Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte 2

Proje Künyesi
Kurum : Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Amacı : Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerde engelli farkındalığı yaratılması; interaktif materyaller ile engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 498.209 TL
Proje Ortağı : İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Süresi : 01 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2018

Mevcut Durum

Eğitim hakkı tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır. Ancak mevcut yasal düzenlemelere rağmen engelli çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve kaliteli eğitime erişimde problem yaşadıkları bilinmektedir. Öğretmenlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaması, velilerin olumsuz tutumları, engelli çocukların erişimine uygun fiziki eğitim ve öğrenme ortamının olmaması ve engelsiz çocukların engelli akranlarına yönelik tutum ve davranışları eğitimin önünde engel oluşturmaktadır. Tüm aktörlerin bilgilendirilerek okul ikliminin dönüştürülmesi ve okullarda engellilik kavramının olağanlaştırılması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

 • Projenin ilk yılında hazırlanan animasyon film, kutu oyunu ve etkinliklerin pilot okullarda uygulanması sağlanacak, öğretmen eğitimleri yapılacak ve öğretmenlere sınıf içinde süpervizyon verilecek.
 • Öğretmenler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak için 6 öğretmen buluşması ve 4 okul bazlı toplantı düzenlenecek.
 • 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası gibi belirli gün ve haftalarda 2 pilot okulda kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütülecek.
 • Kapsayıcı eğitim konusunda veli-öğretmen iletişiminin güçlendirilmesi için 300 veli ve 100 öğretmenin katılımıyla bir araştırma yürütülecek.
 • Projede üretilen tüm içeriklerin ve araştırmaların paylaşılması için proje web sitesi kurulacak ve kaynak havuzu oluşturulacak.

Proje Sonuçları

 • Projenin ilk yılında hazırlanan animasyon film, kutu oyunu ve İstanbul’da 2 pilot okulda uygulandı. Tüm içeriğin diğer öğretmenlerle de paylaşılması amacıyla bir öğretmen kılavuzu hazırlandı.
 • 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası gibi belirli gün ve haftalarda 2 pilot okulda kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütüldü. Okullarda düzenlenen festivallerde yaklaşık 1.500 öğrenci Türk İşaret Dili ile Tanışma, Erişebilir Materyaller, Herkes için Erişilebilir Okul, Farklılıklar Birlikte vb. atölyelere katıldı.
 • Projede üretilen tüm içeriklerin ve araştırmaların paylaşılması için proje web sitesi kuruldu.
 • Projede ‘Ebeveynlerin Perspektifinden Engellilik Odağında Türkiye’de Kapsayıcı Eğitim’ araştırması gerçekleştirildi.
 • Katılımcı Görüşleri

  “Farklılıkların altını çizmeden nasıl tanıştıracağım diye soruyordum kendime ve başardım. Şu an saç rengi, boy vs. ile tanıyorlar. Engellilik olağan bir özellik oldu.” Proje Katılımcısı Bir Okul Öncesi Öğretmeni

  “Ben bile bazı öğrencilerimin tanımadığım yönleri olduğunu fark ettim.”  Proje Katılımcısı Bir Okul Öncesi Öğretmeni

  “Kapsayıcı oyun alanı tasarlanan etkinlikte o gün sınıfta olmayan bir öğrenci arkadaşlarının çalışmalarını görünce heyecanlandı. Başka bir gün evde yapmış, sınıfa getirdi. Diğer öğrenciler ‘yardım değil, yanlış yapmışsın!’ dediler.”  Proje Katılımcısı Bir Okul Öncesi Öğretmeni


Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.