Fark Yaratan Sınıflar 1

Proje Künyesi
Kurum : ASHOKA Vakfı
Amacı : Eğitimde sosyal duygusal öğrenme becerilerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
İlleri : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 230.000 TL
Proje Ortağı :
Proje Süresi : 2 Ocak 2017 - 29 Aralık 2017

MEVCUT DURUM

Değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin, bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler ürete ve topluma pozitif katkı sağlayan bireyler olmaları için problem çözme ve eleştirel düşünme, empati, ekip çalışması ve sorumluluk, liderlik ve özgüven gibi fark yaratan becelerilerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu becerilerin desteklenmesi için sınıf içi iyi uygulama örneklerine erişmek, görselleştirmek ve öğretmenlerin kullanımları için yaygınlaştırmak gerekmektedir.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

 • Öğretmenlerle yapılacak odak grup toplantılarında ihtiyaçların belirlenmesi
 • Uluslararası iyi örneklerin toplanması, yerelleştirilmesi ve adapte edilmesi
 • Türkiye’den iyi örnek içeriklerinin bulunması ve derlenmesi
 • Derlenen iyi örneklerin hedef kitleye uygun bir şekilde yaygınlaştırılması için görsel/işitsel içeriklerin oluşturulması
 • Hazır olan içeriklerin online platformda duyurulması ve yaygınlaştırılması
 • Öğretmenlerin kullanımı için ulusal ve uluslararası iyi örneklerin derlenmesiyle bir rehber kitap oluşturulması

PROJE SONUÇLARI

 • Öğretmenlere yönelik ihtiyaç belirleme toplantıları yapıldı.
 • Fark yaratan becerileri destekleyen sınıf içi uygulama örneklerine erişildi, örnekler derlendi ve videoları hazırlandı.
 • farkyaratansiniflar.org platformu 28 Eylül 2018 tarihinde yapılan basın toplantısı ile duyuruldu. Hazırlanan uygulama videoları bu platform üzerinden paylaşılmaya başlandı.
 • Projede yapılan ihtiyaç belirleme toplantılarında öğretmenler kendilerinin de bu beceriler konusunda güçlenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladıkları için uzman görüşlerine yer veren “Fark Yaratan Sınıflar için İpuçları” videoları da platform üzerinden yayınlandı.
 • Ashoka Global’de, eğitim ve çocuk alanında çalışan sosyal girişimcilerin deneyimlerinden yola çıkarak hazırlanan okullarda empatiyi geliştirme rehberi, Türkiye’den öğretmenlerin katkılarıyla yerelleştirilerek “Okullarda Empatiyi Geliştirmek için bir Rehber” başlığı ile Türkçeye kazandırıldı. 

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

"Fark Yaratan Sınıflar Projesi, her şeyden önce öğretmenler, öğrenciler ve aileler için bir güven ve umut ortamı yaratılmasına öncülük edecektir. Büyük bir çoğunluk tarafından eleştirilen eğitim sisteminin içinde, başka büyük bir çoğunluğun sadece eleştirmediğinin aksine değiştirmek ve fark yaratmak için ürettiğinin kanıtıdır." Özlem Mecit – Adapazarı Enka İlkokul Müdürü

“[Rehberdeki etkinlikleri] uygulamaya başladım. Sınıf öğretmenlerimiz ile uygulamalı eğitimini yaptık; tüm okulda yaygınlaşması için çalışıyorum.” Değerlendirme Anketine Katılan Bir Takipçi

“Öğretmen adayı olarak öğrencilerime daha yararlı olabilmemi sağlayacak çeşitli uygulamalar ve bilgilendirmeler bulabildiğim bir site, elimin altında böyle bir kaynak bulunması çok mutlu edici ve motive edici bir durum.” Değerlendirme Anketine Katılan Bir Takipçi


Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.