Fark Yaratan Sınıflar - Fark Yaratan Ebeveynlik 3

Proje Künyesi
Kurum : ASHOKA Vakfı
Amacı : Sınıf içinde ve dışında, sosyal duygusal öğrenme becerilerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
İlleri : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 480.000 TL
Proje Ortağı :
Proje Süresi : 1 Ocak - 31 Aralık 2019

MEVCUT DURUM

Değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin, bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten ve topluma pozitif katkı sağlayan bireyler olmaları için problem çözme, eleştirel düşünme, empati, ekip çalışması ve sorumluluk, liderlik ve özgüven gibi fark yaratan becerilerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu becerilerin desteklenmesi için hem sınıf içi iyi uygulama örneklerine erişmek, görselleştirmek ve öğretmenlerin kullanımları için yaygınlaştırmak, hem de sınıf dışı ortamlarda bu becerileri geliştirmeye yönelik ebeveynlerin güçlenmesine destek olmak gerekmektedir.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • farkyaratansiniflar.org  sitesinde fark yaratan becerileri destekleyen yeni uygulama örnekleri eklenmeye devam edilecek.
  • Öğretmenlere yönelik online eğitim modülü yayına alınacak ve yaygınlaştırılacak.
  • Yıl boyunca fark yaratan beceriler üzerine geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirilecek.
  • Ebeveynlere yönelik sosyal medya kampanyası sürdürülecek.
  • Kilit kurumlar ve değişim liderleri ile yürütülecek düzenli görüşmelerle fark yaratan becerileri gündemlerinde tutacak araçlar geliştirilecek.
  • Kilit paydaşların da katılımıyla empati, ekip çalışması, yaratıcılık, problem çözme, yeni liderlik ve fark yaratma becerileri üzerine katılımcı yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek ve sonucunda kitapçıklar hazırlanacak.
  • Yılda bir kez eğitimde değişim liderleri/öncüleri ile şehir dışı çalışma toplantısı gerçekleştirilecek.Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.