Görme Engelli Öğrenciler için Engelsiz Fen Öğretimi

Proje Künyesi
Kurum : Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Amacı : Görme engelli öğrencilerin fen derslerindeki kazanımları etkili bir biçimde öğrenebilmesi için yenilikçi öğretim metotlarının geliştirilmesi
Bölge : Aksaray
Hibe Tutarı : 199.389 TL
Proje Ortağı : Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği
Proje Süresi : 8 Temmuz 2019 – 7 Temmuz 2020
Durumu : Devam Ediyor
Proje Yılı : 2019

Mevcut Durum

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre bilginin erişimi ve kullanımı konusunda görme engelli öğrencilerin akranlarıyla aynı haklara sahip olması gerekmektedir. Fakat görme engelli öğrenciler, soyut kavramların yoğun olduğu ve görsel öğelerin ön plana çıktığı fen derslerinde dezavantajlı konumdadır.

Projenin Hedefledikleri

  • Görme engelli bireylerin eğitimlerinde yaşadıkları sorunların tartışılması için 4 çalıştay düzenlenecek.
  • 3. ve 4. sınıf fen dersleri kazanımlarına yönelik materyallerin öğretmenlerle birlikte geliştirileceği 6 atölye düzenlenecek.  
  • Öğretmenlerin, atölyelerde geliştirdikleri materyalleri kaynaştırma sınıflarında nasıl kullanacaklarını öğreneceği pilot çalışmalar yapılacak.  

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.