Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif

Proje Künyesi
Kurum : S.S. Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi
Amacı : Kendi ekonomisini yaratmak ve dayanışmak için bir araya gelen kadınların kurdukları kooperatiflerin kapasitelerinin artırılması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatın her katmanına katılımının desteklenmesi
Bölge : Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, Konya
Hibe Tutarı : 153.340 TL
Proje Ortağı : Impact Hub İstanbul
Proje Süresi : 5 Ağustos 2019 – 4 Haziran 2020
Durumu : Devam Ediyor
Proje Yılı : 2019

Mevcut Durum

İhmal edilmiş grupların güvenceli çalışma yoluyla topluma yeniden entegre edilmesini amaçlayan sosyal kooperatif modeli, iş gücü kapasitesini arttırarak insana yaraşır iş olanakları yaratır. Bu bağlamda, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi için kadın yoğun kurulmuş olan kooperatiflerin ve kadın ortakların desteklenmesi gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Desteklenmesi planlanan 5 kooperatif ziyaret edilecek ve eğitimler planlanacak.
  • Yönetişimsel ve finansal sürdürülebilirlik ile insan hakları başlıklarında eğitim modülleri oluşturulacak, eğitim materyalleri hazırlanacak ve her kooperatiften en az 20 kadının katılımıyla eğitimler gerçekleştirilecek.
  • Her kooperatiften 3 kadının katılımıyla mentorluk eğitimleri gerçekleştirilecek ve süreç birlikte takip edilecek.
  • Kooperatiflerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilen eğitim içerikleri kitapçık haline getirilecek ve faydalanıcılarla paylaşılacak.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.