İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Proje Künyesi
Kurum: Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
Amacı: Aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması
İlleri: İstanbul
Hibe Tutarı: 110.000 TL
Proje Ortağı: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Proje Süresi: Ocak 2020 – Aralık 2020

PROJE HAKKINDA

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülmekte, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenmektedir. Proje, aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yollarını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Proje, iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır. Proje, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve azaltmaya karşı oluşturulacak politika ve mekanizmaları Türkiye’nin tüm bölgelerine yaymayı hedeflemektedir. Proje kapsamında bugüne kadar 60 şirketten temsilciler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitici eğitimi almıştır. Bu şirketler İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa’da faaliyet göstermektedir. Proje, şirketlerin sürdürülebilir istihdam sağlamada toplumsal cinsiyet eşitliğini bir iş performansı ve ekonomik-sosyal kalkınma meselesi olarak ele almalarını sağlamayı da hedeflemektedir.

2020 yılında; İstanbul’dan belirlenecek olan 10 şirket projeye dâhil edilecektir. Şirketler harici, yerel yönetimlerin de çalışanlarının ev içinde maruz kaldıkları şiddete yönelik politika ve uygulamalar geliştirilmesi sağlanacaktır. İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla tüm belediyelere çağrı yapılacaktır. Mart 2020 sonuna kadar İstanbul’dan projeye dâhil olacak belediyeler belirlenecektir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.