Kentsel Tasarım Yarışması (2009)

Kentsel Tasarım Yarışması (2009)

Kadın Dostu Mekanlar, Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışması

Başvuru başlangıcı: 21 Nisan 2009

Başvuru Bitişi: 5 Ekim 2009

  • Yarışmaya katılım şartnamesi
  • Yarışmaya katılım belgesi

Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında toplumsal ve mesleki farkındalığın artırılması ve yerel yönetimlere örnek oluşturmayı amaçlayan; kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran ve tüm kentlilerin farklılaşan ihtiyaçlarına duyarlı kamusal mekanların oluşturulmasına yönelik, tek kademeli ulusal kentsel tasarım öğrenci yarışması düzenlenmektedir.

Kentsel mekanların, farklı bireylerin/grupların ihtiyaçlarına, sorunlarına, beklentilerine ve önceliklerine cevap vermesi beklenir. Bu yarışma kapsamında, kadınlara özgü ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanabileceği, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak, kentsel yaşama etkin katılımlarını sağlayacak örnek kamusal mekanların yaratılması amaçlanmaktadır. Bu yarışma ile mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini ortaya koymalarına ve tartışılmasına zemin hazırlanacaktır. Sokak ve mahallede yaşam çevresi ve kent merkezinde kamusal mekanda kadınların günlük hayatlarının iyileştirilmesi yönünde, ülkemiz planlama ve tasarım süreçlerinde, normlar ve standartlarında değişiklik yapılmasına katkıda bulunmak da yarışmanın hedefleri arasındadır.

Yarışmaya Katılım

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

Yarışma Süreci

Başvuru başlangıcı : 21 Nisan 2009
Başvuru bitişi : 5 Ekim 2009, Saat: 17:00
Sonuçların duyurulması : 12 Ekim 2009
Ödül Töreni veya Sergi :Ekim-Kasım 2009

Yarışmanın Jüri Üyeleri

Asil Jüri Üyeleri

1. Şinasi AYDEMİR, Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
2. Serap KAYASÜ, Doç. Dr. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
3. Tülay ARTAN, Doç. Dr. (Sabancı Üniversitesi)
4. Deniz ALTAY BAYKAN, Öğr. Gör. Dr. (Bilkent Üniversitesi)
5. Zeynep YILMAZ, Arş. Gör.(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyesi

Saliha E. AYDEMİR, Prof. Dr. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Ödüller

1. Ödül: 2.500 TL
2. Ödül: 2.000 TL
3. Ödül: 1.500 TL
Mansiyonlar: 750 TL × 3

Yarışma kapsamında üç tane mansiyon ödülü, ayrıca tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Ödül alan projeler dışında jüri üyeleri tarafından uygun görülenler sergilenecek ve/veya bir kitapta yayınlanacaktır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.