Kız Kardeşler Laboratuvarı

Proje Künyesi
Kurum : Mardin Kültür Derneği
Amacı : Mardin’de okuyan kız öğrencilerin bilim ve teknoloji atölyeleri ile güçlendirilmesi
Bölge : Mardin
Hibe Tutarı : 99.838 TL
Proje Ortağı : Kersnikova Enstitüsü
Proje Süresi : 2 Ekim 2017 - 28 Eylül 2018
Durumu : Devam Ediyor
Proje Yılı : 2017

Mevcut Durum

Türkiye’de fen bilimleri ile ilgili meslekleri seçen kadınların oranı erkeklere göre düşüktür. Mardin’de ise genç kızların bilim ve teknoloji ile temas ettikleri ortamlar yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Mardin’de kız öğrencileri için bilim ve teknoloji ile buluşturacak ortamlar yaratılması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Mardin’de bulunan liselerden gelen 28 kız öğrenciyle 3 gün süren bilim ve teknoloji atölyesi gerçekleştirilecek.
  • Aralarından seçilen 10 lise öğrencisi İstanbul Makerhane’de 4 günlük bir eğitici eğitimine katılacak.
  • Eğitici eğitimine katılan kızlar, Mardin’de ortaokulda öğrenim gören 32 kız öğrenciyle bilim ve teknoloji atölyesi gerçekleştirecek.
  • Rol model bir bilim kadının katılımıyla projenin uygulanacağı okulda bir konferans gerçekleştirilecek.

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.