Köy Öğretmenleri

Proje Künyesi
Kurum : Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Amacı : Öğretmenlerin ve öğrencilerin desteklenmesi ve başarılı örneklerin yaygınlaştırılması yoluyla köy okullarında bütünsel ve kaliteli eğitimin gerçekleştirilmesi
İlleri : Diyarbakır, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Muş
Hibe Tutarı : 742.768 TL
Proje Ortağı : Harran Kaymakamlığı
Proje Süresi : 1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019

MEVCUT DURUM

Donanım eksikliği, ulaşım zorluğu, öğretmen sirkülasyonu ve ailelerin yeterince desteklememesi gibi nedenlerden ötürü günümüzde kırsal bölgelerde okullaşma ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle birleştirilmiş sınıflı köy okullarında yenilikçi bir eğitim modeline ihtiyaç vardır. Bu okullar için örnek uygulamalar geliştirilmesi, öğretmenlerin desteklenmesi ve değişime öncülük edebilecek öğretmenlerden oluşan bir ağ oluşturulmasıyla çocuk merkezli ve kaliteli bir eğitim modeli ortaya çıkartılabilir.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Çalıştaylar, yurt dışı ziyaretleri ve içerik geliştirme atölyeleri ile birleştirilmiş sınıflı köy okulları için 300 adet sınıf içi etkinlik örneği hazırlanacak.
  • Köy okullarında çalışan öğretmenler için sınıfta şiddeti azaltma, devam oranlarını artırma, okul aidiyetini geliştirme gibi farklı başlıklardan oluşan bir rehber kitap hazırlanacak ve en az 500 öğretmene ulaştırılacak.
  • Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kırsalda eğitim konusunda deneyim kazanması için eğitim modülleri geliştirilecek. İzmir, Samsun ve Muş’taki 3 farklı üniversiteden 45 gönüllü öğrenci aracılığıyla köy okullarında çocuk atölyeleri geliştirilecek. Uygulanan atölyelerin yazılı ve video rehberleri hazırlanacak.
  • Öğretmenler arasındaki iletişimin güçlenmesi ve yerel öğretmen toplulukları oluşturulması amacıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 7 öğretmen buluşması düzenlenecek.
  • Öğretmenler arasında akran mentorluğu sistemi oluşturulacak. Şanlıurfa’da geçtiğimiz yıl projeye katılmış olan 5 öğretmen yeni atanan 15 öğretmene mentorluk desteği verecek. Diyarbakır’da ise proje ekibi 5 öğretmene düzenli destek verecek.
  • Şanlıurfa’da açılacak ofis ile öğretmenlere ortak bir çalışma alanı sağlanacak.


Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.