Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların ve Çocuklarının Gezici Sağlık Hizmeti Yoluyla Sağlık Hakkının Korunması ve Geliştirilmesi

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların ve Çocuklarının Gezici Sağlık Hizmeti Yoluyla Sağlık Hakkının Korunması ve Geliştirilmesi

Proje Künyesi
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İl: Şanlıurfa
Hibe Tutarı: 15.000 TL
Proje Ortağı: Şanlıurfa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Proje Süresi: 1 Kasım 2007 - 30 Eylül 2008

Hedef Grup

Şanlıurfa kentini çevreleyen tarımsal arazilerde mevsimlik tarım işçiliği yapan 15-49 yaş arası kadınlar, gebeler, çocuklar ve aileleri

Proje Özeti

Proje, mevsimlik tarım işçisi kadın ve çocukların sağlık taramalarının yapılması, aşılama oranlarının yükseltilmesi, erken tanı ve tedavi hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve kentsel hizmetlerin tarım alanlarına ulaştırılmasını hedeflemiştir.

DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.