Mor Sertifika

Proje Künyesi
Kurum : Sabancı Üniversitesi
Amacı : Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitim sistemi içerisine yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
İlleri : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 821.874 TL
Proje Ortağı :
Proje Süresi : Mart 2018 - Şubat 2019

PROJE HAKKINDA

2007 yılında Birleşmiş Millet Ortak Programı’nın bir bileşeni olarak ortaya çıkan Mor Sertifika Programı, 2016 yılına kadar lise öğretmenleri aracılığıyla eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmayı hedefleyen bir haftalık eğitim programı olarak yürütülmüştür. İstanbul’da Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen bu yoğunlaştırılmış eğitim programının yanı sıra pilot illerde toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmayı hedefleyen atölyeler gerçekleştirilmiştir.

Dokuz yıl boyunca lise öğretmenleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, programın eğitim sistemindeki farklı kademelerde uygulanabileceği yönünde bir ihtiyacın doğduğunu göstermiştir. Bu nedenle 2016 yılında, Mor Sertifika Programı’nın içeriği ve kapsamı, eğitim sisteminin farklı kademelerindeki (ilkokul, ortaokul ve lise) paydaşları da dahil etmek üzere genişletilmiştir. 

Genişletilmiş haliyle Mor Sertifika Programı, lise öğretmenleri ve eğitim fakültesi öğrencileri aracılığıyla eğitim sistemi içinde, toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığın giderilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla birlikte; okullarda, sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarda ve öğretim materyallerinde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve eşitliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 

Mor Sertifika Programı 2018-2019 döneminde beş temel alanda faaliyet göstermektedir:

(1) Lise öğretmenleri ve alanında uzman akademisyenlerle toplumsal cinsiyete duyarlı materyal geliştirme – Mor Dosya

(2) Mor Sertifika Programı’nın etki alanını artırmak amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaygınlaşma çalışmaları yürütme ve eski Mor Sertifika illerindeki öğretmenleri canlandırmak için Mezun Buluşmaları gerçekleştirme

(3) Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı

(4) Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Sertifika Programı ve Yaz Okulu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi - SEÇBİR ortaklığında)

(5) Üniversite Öğrencileri ile İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Etkinlikleri: “Oyunlarla Toplumsal Cinsiyet Atölyesi” (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA ortaklığında)


PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını artırmak,
  • Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim sistemi ve ders pratikleri içinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırma becerisi geliştirmelerini sağlamak,
  • Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına toplumsal cinsiyet odaklı proje geliştirme ve bu projeleri yürütebilme becerisi kazandırmak,
  • Öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ders planı ve materyal geliştirme becerisi kazandırmak,
  • İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını geliştirmek.Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.