Mor Sertifika

Proje Künyesi
Kurum: Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi
Amacı: Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitim sistemi içerisine yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
İlleri: Türkiye Geneli
Hibe Tutarı: 891.372 TL
Proje Süresi: Nisan 2019 - Mart 2020
Durumu: Devam Ediyor
Proje Yılı: 2019

PROJE HAKKINDA

2007 yılında Birleşmiş Millet Ortak Programı’nın bir bileşeni olarak ortaya çıkan Mor Sertifika Programı, 2016 yılına kadar lise öğretmenleri aracılığıyla eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmayı hedefleyen bir haftalık eğitim programı olarak yürütülmüştür. İstanbul’da Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen bu yoğunlaştırılmış eğitim programının yanı sıra pilot illerde toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmayı hedefleyen atölyeler gerçekleştirilmiştir.

Dokuz yıl boyunca lise öğretmenleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, programın eğitim sistemindeki farklı kademelerde uygulanabileceği yönünde bir ihtiyacın doğduğunu göstermiştir. Bu nedenle 2016 yılında, Mor Sertifika Programı’nın içeriği ve kapsamı, eğitim sisteminin farklı kademelerindeki (ilkokul, ortaokul ve lise) paydaşları da dahil etmek üzere genişletilmiştir. 

Genişletilmiş haliyle Mor Sertifika Programı, lise öğretmenleri ve eğitim fakültesi öğrencileri aracılığıyla eğitim sistemi içinde, toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığın giderilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla birlikte; okullarda, sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarda ve öğretim materyallerinde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve eşitliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 

Mor Sertifika Programı 2019-2020 döneminde dört temel alanda faaliyet göstermektedir:

(1) Lise öğretmenleri ve alanında uzman akademisyenlerle toplumsal cinsiyete duyarlı materyal geliştirme – Mor Dosya

(2) Lise öğretmenlerine yönelik Sabancı Üniversitesi’nde bir haftalık Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

(3) Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı

(4) Eğitim Fakültesi Öğrencileri için Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Sertifika Programı ve Yaz Okulu


PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını artırmak,
  • Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim sistemi ve ders pratikleri içinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırma becerisi geliştirmelerini sağlamak,
  • Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına toplumsal cinsiyet odaklı proje geliştirme ve bu projeleri yürütebilme becerisi kazandırmak,
  • Öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ders planı ve materyal geliştirme becerisi kazandırmak,


Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.