Mor Sertifika

Proje Künyesi
Kurum : Sabancı Üniversitesi
Amacı :
İlleri : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 821.874 TL
Proje Ortağı :
Proje Süresi :
Proje Künyesi
Kurum: Sabancı Üniversitesi
Amacı: Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitim sistemi içerisine yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
İlleri: Türkiye Geneli
Hibe Tutarı: 677.640 TL
Proje Süresi: Şubat 2017 - Mart 2018

MEVCUT DURUM

2007 yılından itibaren yürütülen Mor Sertifika Programı, lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Öğretmenler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim sistemi içerisinde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu konudaki duyarlılığın artırılmasını amaçlayan program, öğretmenlerin toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalar üretmesini desteklemektedir. Birleşmiş Milletler Ortak Programındaki Mor Sertifika Programı deneyimlerinden faydalanılarak yeniden yapılandırılan eğitim programında, İstanbul’da Sabancı Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen bir haftalık yoğunlaştırılmış eğitim programı yanı sıra pilot illerde toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmayı hedefleyen atölyeler yürütülmektedir.

Dokuz yıldır lise öğretmenleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, programın eğitim sistemindeki farklı kademelerde uygulanabileceği yönünde bir ihtiyacın doğduğunu göstermiştir. Bu nedenle 2016 yılında, Mor Sertifika Programı’nın içeriği ve kapsamı genişletilerek eğitim sisteminin farklı kademelerindeki (ilkokul, ortaokul ve lise) paydaşlara toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandırmayı amaçlayan yeni bir program hazırlanmıştır. Mor Sertifika Programı’nın genişletilmiş planında öğrenci, öğretmen ve idareciler olmak üzere farklı seviyelerden paydaşlarla toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, öğretmen adayı eğitim fakültesi öğrencileriyle “Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı”, toplumsal cinsiyete duyarlı materyal geliştirmek için ilkokul ve lise öğretmenleriyle “Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Materyal Geliştirme Atölyeleri” ve 9-11 yaş grubu öğrencilerine toplumsal cinsiyet farkındalığı kazandırmak için “Ortaokul Öğrencileriyle Oyunlarla Toplumsal Cinsiyet Atölyesi” çalışmaları yürütülmektedir.

Mor Sertifika bileşeni altında Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yoğun çalışmaları sonucu, Mor Sertifika Programı’nın medya ve ders kitaplarındaki kadınlık ve erkeklik temsillerinden kadın hareketine, ergen ruh sağlığından şiddet ve cinsel tacize kadar çok çeşitli konuları kapsayan zengin içeriği oluşturulmuştur. Ayrıca programda bu eğitim modüllerine ek olarak, toplumsal cinsiyet konusunda lise öğretmenlerinin kendi okullarında geliştirecekleri ve uygulayacakları proje önerileri üzerine atölye çalışmaları da yer almaktadır.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

 • Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını artırmak,
 • Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim sistemi ve ders pratikleri içinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırma becerisi geliştirmelerini sağlamak,
 • Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına toplumsal cinsiyet odaklı proje geliştirme ve bu projeleri yürütebilme becerisi kazandırmak,
 • Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ders planı ve materyal geliştirme becerisi kazandırmak,
 • İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını geliştirmek.

MOR SERTİFİKA PROGRAMI PROJE EKİBİ

Sabancı Üniversitesi akademisyenleri:

 • Alev Topuzoğlu - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Ayşe Betül Çelik - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Ayşe Gül Altınay- Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Ayten Sönmez - Temel Geliştirme Programı
 • Deniz Tarba Ceylan - Temel Geliştirme Programı
 • Gülayşe Koçak - Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi
 • Huriye Arıkan - Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi
 • Hülya Adak - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Işık Özel - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Meral Güçeri - Diller Okulu
 • Ruken Alp - Temel Geliştirme Programı
 • Sibel Irzık - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Zeynep İskenderoğlu Önel - Diller Okulu

Proje Ekibi:

 • Ayşegül Taşıtman - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi
 • Betül Satı - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi

Örnek eğitim modülleri şu şekildedir:

 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hareketi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Medya
 • Şiddeti Konuşalım: Şiddet, Cinsel Şiddet ve Şiddetin Ruh Sağlığına Etkisi Atölyesi
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuk
 • Cinsel Taciz Atölyesi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Tabu Roller
 • Matematik, Doğa Bilimleri ve Toplumsal Cinsiyet
 • Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet
 • Ergen Ruh Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet
 • Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Atölyesi
 • Yaratıcı Yazma Atölyesi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Psikoloji
 • Kolaylaştırma Atölyesi
 • Birinci Dalga Cumhuriyetçi Feminizm: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası ve Kadın Birliği
 • Filmmor Film Gösterimi ve Söyleşisi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminde İyi Örnekler

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.