Öğretmen Ağı

Proje Künyesi
Kurum : Eğitim Reformu Girişimi
Amacı : Öğretmenlerin güçlenmeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklar ile buluşturularak bireysel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğretmenler ve öğretmenlerin güçlenmesine katkı sunmak isteyen farklı kişi ve kurumlardan oluşan bir öğrenme topluluğunun oluşturulması
İlleri : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 550.000 TL
Proje Ortağı : Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı
Proje Süresi : Şubat– Aralık 2018

MEVCUT DURUM

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler; öğretmenlerin kendilerini baskı altında hissettiklerini, otonomi eksikliğinden yakındıklarını, kendilerini geliştirmek için sunulan kaynakları yetersiz bulduklarını, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitirmesinden rahatsızlık duyduklarını, kendilerini yalnız hissettiklerini ve tüm bunların sonucunda motivasyonlarını yitirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum öğrenci başarısı ve eğitimin niteliğinin artmasının önünde bir engel oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin birbirleriyle deneyim paylaşımında bulunabileceği, birbirlerinden ve farklı disiplinlerden öğrenebilecekleri bir ortamın yaratılması aracılığıyla güçlenmeleri en önemli ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin yaratıcı problem çözme ve temel düşünme becerileri yöntemlerinden faydalanarak kendi çevrelerinde ve sınıflarında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm üretebilen bireylere dönüşmeleri de güçlenmelerine katkı sağlayacaktır.

Projenin 2016 yılında başlayan pilot sürecinde 48 gönüllü öğretmenle yola çıkıldı, bugün 200’ü aşkın öğretmenle çalışmalara devam ediliyor. Yaratıcı Problem Çözme ve Düşünce Becerileri yöntemleriyle kendi çevrelerindeki sorunlara cevap arayan öğretmenler gruplar halinde bireysel çeşitlilik, yaratıcılık, içermeci öğrenme, hak temelli eğitim, köy okullarının geliştirilmesi gibi alanlarda çeşitli projeler tasarlıyor ve uyguluyorlar. Öğretmenler aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve atölyeler çerçevesinde bir araya geliyor ve deneyim paylaşımlarında bulunuyorlar. 

Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Muğla, Tokat, Van gibi farklı şehirlerde düzenlenen atölyeler aracılığıyla iki yılda toplam 5.000’i aşkın öğretmene ulaşıldı. Atölyeler sayesinde Türkiye’nin farklı illerinde Öğretmen Ağları oluşmaya başladı. Atölyeler tüm Türkiye’de yaygınlaşarak devam ediyor.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Öğretmenlik yapan bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklemesi,
  • Öğretmenler ve öğretmenlerin güçlenmesiyle ilgilenen ve katkı sunmak isteyen farklı kişi ve kurumlardan oluşan bir öğrenme topluluğunun temellerinin oluşturulması,
  • Dijital bir platform, fiziksel bir veya birden fazla mekan ve topluluk üyelerinin kişisel ve mesleki ihtiyaçlarına yanıt verecek farklı etkinliklerden oluşan bütüncül bir içerik ve aktivite mekanizması tasarlanması,
  • Topluluktaki tüm bireylerin, özellikle de öğretmenlik yapan bireylerin birbirleriyle iletişim ve etkileşiminin desteklenmesi
  • Farklı disiplinlerden uzmanların öğretmenlerle bir araya getirilmesi ve iş birliklerinin teşvik edilmesi,
  • Öğretmenlerin proje planlama, geliştirme ve yönetim becerisinin geliştirilmesinin desteklenmesi,
  • Topluluğun kuruluş hikayesinin ve yapılacak/yapılan işlerin iletişim stratejisi ve planının geliştirilmesi ve uygulanması.


Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.